Ezemvelo

IDA ikhomba uKhongolose ngokuwuhloka kweziqiwi esifundazweni

Ezifundazweni ezi-9 eNingizimu Afrika iKwaZulu-Natal idume ngokuhamba phambili ngezivakashi zakuleli neziphuma emazweni angaphandle. Ukunona kwelikaMthaniya…