Ezemvelo

UMbasa nomkhokha wezikhukhula kwelikaMthaniya

Kwakuyisikhathi esifanayo ngoMbasa ngowezi-2022 iKwaZulu-Natal ikakhulukazi iTheku lihlaselwa izikhukhula ezadlula nemiphefumulo eyevile ema-300 kwalimala ingqalasizinda…

IDA ikhomba uKhongolose ngokuwuhloka kweziqiwi esifundazweni

Ezifundazweni ezi-9 eNingizimu Afrika iKwaZulu-Natal idume ngokuhamba phambili ngezivakashi zakuleli neziphuma emazweni angaphandle. Ukunona kwelikaMthaniya…