Now Reading
NjengoMkhwebane uHlophe uyobhekana nabamkhaphela ePhalamende
Dark Light

NjengoMkhwebane uHlophe uyobhekana nabamkhaphela ePhalamende

Ukuqagula ngozohola uMkhonto Wesizwe esikhundleni sikaSotswebhu Phalamende kuphelile njengoba leli qembu limemezele uMehluleli uJohn Mandlakayise Hlophe ngozophatha uMkhonto. Ukuphakanyiswa kwegama likaHlophe akwethusanga kwazise useme noZuma kukubi. Ukuqokwa kukaHlophe kube yisibikezelo sokuthi amalungu eMK ePhalamende angazange abe yingxenye yokuhlala kokuqala kwePhalamende azofungiswa kungekudala.

Uthatha lesikhundla nje kuthe ngoNhlolanja wemukwa umqhele njengoMengameli Wabehluleli eWestern Cape, wabuye waphucwa nelungelo lokuthi akwazi nokuhlomula emalini yakhe yeminyaka yempesheni.

Ngaphambi kokwemukwa yonke imihlomulo kukaHlophe, injolozela yokungathenjwa kwabasezikhundleni kwezobulungiswa iqale ku-Advocate uBusisiwe Mkhwebane owasuswa esikhundleni sikaMvikeli Womphakathi ngamalungu ePhalamende e-ANC, iDA, i-ACDP, i-UDM aphakamisa ukuthi akakulungele ukubamba lesikhundla.

Sekungumlando ukuthi uMkhwebane uyilungu lePhalamende elimele i-Economic Freedom Fighters (EFF).

UHlophe unamava kwezomthetho njengoba esebambe izikhundla ezihlukene eziphezulu. Ngonyaka we-2000 waqokwa njengoMengameli Wabehluleli eNkantolo eNkulu yaseWestern Cape. Emuva kokuqokelwa kulesi sikhundla wagixabezwa ngesinye isikhundla sokuba nguMqondisi ohambela imihlangano yesikhwama sempesheni i-Oasis Crescent Retirement Fund ehlomula imali efika ezi-R500 000. Wagxekwa ngokuthi lemali akazange wayibika kubaqoqi bentela kwaSouth African Revenue Services (Sars).

Ngonyaka we-2004 iNkantolo eNkulu Yokwedlulisela Amacala yamchitha ngesikhathi isinqumo sakhe ecaleni lenhlangano yabasabalalisa imithi siphonselwa inselelo ngabaphathi kule nhlangano. Esinqumweni sakhe esasichitha inhlangano yabasabalalisa imithi kwavela ukuthi akazange ayinike isikhathi esanele le nhlangano ekuphenduleni kulokho eyayisolwa ngakho. UHlophe wabhalela owayengungqongqoshe wezempilo ngaleso sikhathi ngesinqumo afinyelele kuso.

See Also

NgoNhlolanja we-2005 wethula icala kowayengungqongqoshe wezobulungiswa ngokuveza izenzo zokucwasa eCape Provincial Division. Kulo mbiko wayebalula namagama abehluleli ayethi basacwasa ngokwebala. Akagcinanga lapha waphinde wasola lowo owayeyiNhloko Yabehluleli ongasekho uPius Langa ngokuchema nezepolitiki wasola noMogoeng Mogoeng ngokuba uhubhu kabhejane. 

Ngokombiko oqukethwe kweminye yemiqulu eholele ekususweni ezikhundleni kuthiwa ngowe-2007 wafaka isicelo sokuba uhulumeni amthengele uhlobo lwemoto ephambili iPorsche ngoba ethi usekwelinye izinga. Wagxekwa ngalokho ngoba kuthiwa abehluleli abasezingeni lakhe bahamba ngamaMercedes-Benz. IPorsche yayizobiza kakhulu futhi ibe nehaba. 

Ngowe-2008 abeHluleli eNkantolo yoMthethosisekelo bafaka isimangalo sokungaziphathi kahle kuHlophe ngesizathu sokuthi wayefuna ukufaka isandla esinoboya odabeni oluphathelene namacala enkohlakalo ayebekwe iPhini likaMengameli uMnu uJacob Zuma. Namanje ukukhuluma kwabemesekayo kuthi wenziwa umhlatshelo nje yingoba engumngani kaZuma, futhi waphumela obala ngalokho. Emuva kwalokhu ngoNdasa wezi-2021 iJudicial Conduct Tribunal yamthola necala lokungaziphathi kahle. Lesi sinqumo siqinisekiswe yiJudicial Service Commission, neyabe isiphakamisa ukuthi iPhalamende limbeke icala futhi ekugcineni limkhiphe eBhentshini labehluleli ngokulandela iSigaba-177  soMthethosisekelo .

Scroll To Top