Now Reading
Uneqholo lokunqoba isifundazwe uNgcolosi okhethweni
Dark Light

Uneqholo lokunqoba isifundazwe uNgcolosi okhethweni

IMeya yaseMfolozi uMnuz uXolani Bhengu ukholwa ukuthi amalunga e-Inkatha Freedom Party (IFP) akuloMasipala azolima enkulu indima ekutheni iqembu linqobe isifundazwe iKwaZulu-Natal.

UBhengu ukutshele elaboHlanga izolo ngesikhathi leli qembu belinerali ekade ibanjelwe eNzalabantu Sport Field kuWadi 16 kwaMbonambi. 

Inkundla ivele yancane njengoba bekumhlophe inkundla kwazise wonke amalunga omphakathi abenikezwa izikibha ezimhlophe ezibhalwe ukuthi “Sethembe”, nezigcwele ngaphambili ubuso bomsunguli weqembu  uMntwana waKwaPhindangene uButhelezi ongasekho emhlabeni. 

“Kubantu ababhalisele ukuvota baseMfolozi balinganiselwa kwabayizinkulungwane ezingama-79. Thina siyiqembu leNkatha silwela ukuba sithole abantu abayizinkulungwane ezingama-40 kuyaphezulu. Lokho kuzoqinisa umkhankaso wokuthi sifeze iphupho lethu lokuba siketule i-African National Congress (ANC) esifundazweni iKwaZulu-Natal,” kusho uMnu uBhengu. 

Eqhuba uthe: “Ngingababali abantu abazifikile lapha enkundleni bezihambela ngezinyawo ngoba besuka eduze, nalabo abazifikele ngezimoto zabo amabhasi angaama-25 esiwaqashile agcwale phama abanti bebemi ngezinyawo kuwona. Abanye abantu bakhalazile ngnxa yokungazitholi izinto zokuza, lokho kuveza isithombe sokuthi abantu balapha eMfolozi bazolima enkulu indima ekutheni iqembu linqobe isifundazwe,” kubeka uMnu uBhengu. 

Inhloso yalo mcimbi ukuba bezolalela uMnu uThamisanqa Ntuli onguSihlalo we-IFP esifundazweni iKwaZulu-Natal nokunguye oqokwe yileli qembu ukuba abe nguNdunankulu wesifundazwe uma linqoba.

Zili-16 izinsuku ezisele ngaphambi kokuba kube usuku olubhekwe kakhulu iNingizimu Afrika okuwusuku lokuvota, nokuzokuba mhla zingama-29 kwephezulu. 

Umbango mukhulu kakhulu esifundazweni iKwaZulu-Natal, njengoba kunzima ukuqagela ukuthi iliphi iqembu elizophatha emva kokhetho. Amaqembu okuyiwo ebukeka esembangweni omukhulu, i-Inkatha Freedom Party (IFP), i-African National Congress (ANC), uMkhonto weSizwe (MK), iDemocratic Alliance (DA) ne-Economic Freedom Fighters (EFF). 

See Also

“Njengoba siyiqembu saqoka uMnu uNtuli ngoba simethemba, ngalokho sizoqhubeka simuseke ngoze kushaye usuku lokuvota. UMphemba imisebenzi yakhe iyazikhulumela, eNkandla eyiMeya naseKing Cetshwayo nakhona ayiMeya khona manje uwenzile umehluko. Nanoma esephethe isifundazwe iKwaZulu-Natal uzokwenza umehluko omkhulu. Ingakho nginxusa abantu abalandeli beqembu ukuba balwe ngakho konke ukuze lokho esikufisayo kuzokwenzeka,” kubeka uMnu uBhengu.

Uphinde wabalula ukuthi kwayena eyiMeya yaseMfolozi uyaziqhenya ngemisebenzi aseyenzile yize zikhona izinselelo.

“Kubalulekile ukuba uma usesikhundleni esifana nalesi ubalalele abantu, lokho ngikwenza nsuku zaphuma. Ingakho izinkinga eziningi ezibhekene namalunga omphakathi sizama ngakho konke ukuthi sizinciphise kakhulukazi amanzi. Khona usemningi umsebenzi kodwa-ke, ngeke sakwenza konke kanye kanye,” kusonga uMnu uBhengu. 

Scroll To Top