Now Reading
UMdunge unguNdunankulu wokuqala ngale koThukela
Dark Light

UMdunge unguNdunankulu wokuqala ngale koThukela

ISILO kulempelasonto siqede ukukhuluma nokudidikela okudala obekuthi uBukhosi bakwaZulu bungaphesheya koThukela. Lokhu kukhuluma bekuyizikhalo zikaZulu ongasogwini naphakathi nezwe nozibona kokunye ubandlululekile noma unganakekile. Lesi simo uBhejane uke wazama ukusilungisa ngesikhathi eqala uhambo olubizwa nge-Royal Tour lapho ahambela khona izindawo ezifana naseNhlangwini nezinye ezizungeze uGu.

Okunye esakwenza ISILO esidala ukuqinisekisa ukuthi amabutho angaphandle kwakwaNongoma nasezifundeni iZululand neKing Cetshwayo adidiyelwa namanye avela kwenzinye izingxenye zesifundazwe, nokuwumsebenzi esawunika uMdidiyeli uZihogo. Sebuze ke ISILO sekuqala lokhu. Kule mpelasonto ISILO esisesihlalweni sikuqinisekisile lokhu ngesikhathi siqoka  Inkosi  uPhathisizwe Donatus Hastings  Chiliza waseMadungeni. Kwabaningi lesi senzo seSILO senze umqondo ngenxa yamava uChiliza anawo ngoBukhosi neNdlunkulu. Usebenze kakhulu noMdlokombana noMntwana wakwaPhindangene. Futhi uyatuswa ngokulekelela uMdlokombane ekwenzeni uBukhosi bube ngaphandle kwepolitiki yamaqembu.

Inkosi uChiliza uzalwa nguMabusane Juniper Chiliza kusithole sakwaMsimanga. Ungumsinsi eMadungeni njengoba inkaba yakhe isesigodini sase Ncalu. Waqala  amabanga  emfundo  aphansi khona eMadungeni, eMbambalala Primary School.

Wadlulela eZembeni eMkhomazi wafunda eDalusizo Secondary School  wadlulela eHluzinqondo High School eMahlongwa. Ube esenza iDiploma kwi  Office Administration eSuperia College  eThekwini. Wadlulela  e-University of KwaZulu-Natal wenza izifundo ze-Leadership and Good Governance. Usebenze kwaToyota SA kusathiwa kuseMotor Assembles.

See Also

Imisebenzi yoBukhosi neSihlalo

INkosi uPhathisizwe Chiliza waqokwa njengenkosi yesizwe saMadunge ngonyaka  we- 1997 kuze kube yimanje. Wakhethwa njengoSihlalo weNdlu yaMakhosi  KwaZulu-Natal kusuka ngowezi-2012 kwaze kwaba ngowezi-2022. Uqokwa kwesobuNdunankulu nje uyingxenye yethimba laMakhosi akwaZulu-Natal ahlala ohlakeni lweNdlu kuzwelonke kanti futhi unguSihlalo wendlu kwisifunda iHarry Gwala.

Scroll To Top