Now Reading
“ITheku lihlukana nezigidi ezili-11 nyangazonke ngamaloli amanzi”
Dark Light

“ITheku lihlukana nezigidi ezili-11 nyangazonke ngamaloli amanzi”

Emuva kokucasha ngesithupha isikhathi eside kweziphathimandla zikaMasipala weTheku ngenkinga yamanzi nomthelela wayo ekugcineni owengamele uPhiko Lwamanzi Nokukhuculula uMnu u-Ednic Msweli useveze ukuthi umkhandlu ukhokha izigidi ezili-11 nyangazonke ngezimoto ezithutha amanzi.

UMsweli uveze lokhu emhlanganweni wangoLwesibili obekudingidwa kuwo ukushuba kwesimo ngenxa yokungabibikho kwamanzi. Uthe ngenyanga basebenzisa amaloli amanzi aphakathi kwali-105 kuya kwali-110 adla lesi samba. Uqhube wathi esimweni ababhekene naso sokungabikhona kwamanzi ayikho enye indlela umkhandlu ongenza ngayo.”Uma isimo siya ngokuba ncono njengoba siyilungisa inkinga sizosehlisa nesibalo samaloli aphakela amanzi emphakathini”. kucacisa yena.

Lesi simo sigcine siholele ekutheni umphakathi owakhele iPhoenix, iVerulam kuze kuyoshaya oThongathi  uvale umgwaqo omkhulu uR102 ngamathayi avuthayo ngasekuqaleni kwesonto ukhala ngokuhlukunyezwa,udaba lokunqamuka kwamanzi eThekwini selubikwe nakwiKhomishini Yamalungelo Abantu. Abamele iKhomishini bebeyingxenye yomhlangano wangoLwesibili. UMsweli uthe yize zisekhona izingqinamba kodwa kukhona okwethembisayo ngenqubekelaphambili ekulungiseni inkinga yamanzi eThekwini. 

Kuwo lomhlangano umkhandlu ugxekwe kakhulu ngokuthi ubuyise amanzi emphakathini ngoba sekuze kwaba nemibhikisho. Umuzwa kwabamele umphakathi ngowokuthi ukunqanyulwa kwamanzi kwenziwa ngenhloso njengoba kwenziwa kugesi. Umphakathi ububuza ukuthi kungani kuze kwadingeka ukuthi kubhikishwe ngaphambi kokubuyiswa kwamanzi.  UMsweli uthe abakutholile ukuthi kukhona lapho kuvuza khona amanzi okuyinto abayisebenzayo. Uveze ukuthi okwamanje akakwazi ukuma kwelokuthi kukhona ukucindezelwa komkhandlu ngandlelathize ngenkinga yamanzi kodwa babheka nxa zonke. 

See Also

NgoLwesibili umphakathi waKwaNyuswa eBothas Hill nawo ungenele umbhikisho wamanzi othi sekuyisikhathi eside uphila ngaphandle kwawo. NgoLwesibili leli phephandaba lishicilele umbiko lapho umphakathi wasePhoenix naseVeruma usabise ngokuthi usazoqhubeka nemibhikisho yawo uma iziphathimandla zikaMasipala weTheku ziqhubeka nokuzishaya indiva izikhalo zawo ngokunqanyulwa kwamanzi ngaphandle kokwaziswa. Bese kuyogamanxa isonto lesibili isimo sishubile kulezi zindawo kusuka eMount Moria amanzi engabonwa.Yize uMsweli ebelokhu ekugcizelela ukuthi amaloli amanzi ahambela zonke izindawo, kodwa umphakathi usho okwehlukile. Umphakathi uthi kwezinye izinsuku amaloli awafike kokunye afike kodwa aphelele ezigcemeni ezithile. 

Yize udaba lwamanzi lukhulunyelwa phansi kumasipala kukhona abathi isimo sisazoshuba kakhulu ngoba  umbele ugwansile emanzini futhi kunabathile abaxebula umkhoma ngokuba khona kwamaloli athumela amanzi emphakathini. Yize umasipala unawo amaloli kodwa leli phephandaba lithole ukuthi isibalo esikhulu samaloli ngawabantu bangaphandle abenza ibhizinisi nomasipala. Ukukhuluma kuthi uma kulungiswa inkinga yamanzi eThekwini kuyofana nokuhamba kwesinkwa kwabathile, ngakho eyamanzi isazoqhubeka nokuba yiva elingabanguleki.

Scroll To Top