Now Reading
Imvula izodunga ukuvula kwezinye izikole
Dark Light

Imvula izodunga ukuvula kwezinye izikole

Abafundi nothisha kwezinye izingxenye zeKwaZulu-Natal bayabikelwa njengoba kuvulwa izikole kusasa kulandela imvula enamandla elokhu ihlasela izikhawu ishiye kukhalwa. Ukufunda kungase kungaqali kusasa kwezinye izikole eVerulam, oThongathi, eMolweni naseMnambithi ngenxa yomonakalo odalwe yimvula lapho kulimale khona amagumbi okufundela kwezinye izikole kwaphephuka nophahla. 

Kuze kube yimanje balinganiselwa kuma-48 abantu abashonile kusukela kuqala imvula enamandla ngoKhisimusi eyadala umonakalo omkhulu ezindaweni ezakhele uMnambithi nasedolobheni. EThekwini kubhubhe abantu abahlanu emvuleni eliqale ukuyidliva ngoMgqibelo kusihlwa. 

Yize aboMnyango Wezemfundo esifundazweni bethi bami ngomumo ngokuvulwa kwezikole kusasa kodwa kubonakala kuzoba nzima njengoba izinhlelo zokukhuculula zisaqhubeka. Okunye okungase kuphazamise kakhulu ukuthi abesibikezelo sezulu baphinde bakhipha isixwayiso sokuthi kusuka kusasa isifundazwe singase sihlaselwe ngenye imvula engaholela ezikhukhuleni. Kuhlalela le mvula nje kusenezinye izindawo ezingakalungiswa kusukela kumonakalo owadalwa izikhukhula zangoMbasa we-2022 eThekwini osekufana nokuphindeka isibili eduze. EVerulam kusathungathwa ugogo nomzukulu wakhe abanyamalala ngoMgqibelo ngesikhathi indlu abahlala kuyo igugulwa amanzi. 

Kwezi nye izindawo ugesi namanzi kusaphazamisekile kuze kube yimanje. UNks uSindiswa Mzolo ohlala eVerula uthe isimo sibi kakhulu abazi ukuthi izingane zizoqala kanjani ukufunda ngoba impahla yabo yonke imoshakele ngemvula yangoMgqibelo. “Kulahleke nezintifiketi ezimqoka namakhadi okuhola impesheni akwaSassa nomazisi”.  Uthi sekukaningi bekhala ngokwakhelwa izindlu zomxhaso ezindaweni ezihlelekile kodwa izwi labo liwele phansi. Abenhlangano Yesiphambano Esibomvu esifundazweni bathi noma kuthiwa imvula iyama ukuna, kodwa usemkhulu umonakalo ongase wenzeke njengokudilika kezindonga ngenxa yomswakamo. 

Bathi njengoba eThekwini kunemijondolo emningi kuba nzima nokuhlangula emuva komonakalo. IMeya yeTheku uMnu uMxolisi Kaunda uphile wakhala kubantu ukuba bagweme ukuxhumeka imijondolo kuzona zonke izindawo ikakhulukazi ezingasosebeni lemifula. Uxwayise umphakathi ngokuthi uma ulibona izulu lihloma kumele usuke kuleyondawo ngokushesha ungaze ukholwe izagila. “Okusemqoka kithina manje ukuhlenga imiphefumulo okunye okunjengezimpahla sizokubheka ngendlela,” kugcizelela yena.

See Also

USolwazi uMustafa woPhiko loBunjiniyela eNyuvesi yaKwaZulu-Natal uthi ingqalasizinda ekhona njengamanje yayingakhelwe ukubhekana nezinga lemvula eseliyishaya ngayo. Uthi sekusezandleni zikaMasipala weTheku ukuba yikuphi okubeka phambili njengokuthi imaphi amabhuloho okumele alungiswe kuqala ngoba lokho kuza nezindleko ezinkulu. Uqhuba uthi ezinhlelweni zokulungiswa kwengqalasizinda kumele kusetshenziswe izindlela zesimanje ezizohamba ibanga elide. Ngesikhathi sokuloba lapha izinhlelo zokukhuculula bezisaqhubeka eMambithi naseThekwini. 

Udaba luye koshicilelwa kukhona ukukhuluma kwizangoma zezulu ukuthi nakusasa izikhukhulu zizohlasela eNyakatho yesifundazwe. 

Scroll To Top