Now Reading
Basola inhlese yezepolitiki ngophenyo lukaNzimande eMangosuthu
Dark Light

Basola inhlese yezepolitiki ngophenyo lukaNzimande eMangosuthu

UNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme uDkt uBlade Nzimande usebenzise amandla akhe kuleli sonto wahlakaza uMkhandlu Ophethe esikhungweni iMangosuthu University of Technology (MUT) eThekwini.

Akapholisanga maseko wabe esejuba uSolwazi uLourens van Staden ukuba engamele lesi sikhungo izinyanga ezingama-24. Lokhu kusho ukuthi lenyuvesi izoba ngaphansi komlawuli ozobika ngqo kuNgqongqoshe. Isinqumo sikaNzimande silandela ukuphothulwa kocwaningo obelwenziwa umcwaningi uSolwazi u-Anthony Staak aludlulisele eHhovisi likaNgqongqoshe ezinyangeni ezedlule.

USolwazi uStaak wayejutshwe nguye uNzimande ukuba aphenye ngezinsolo ezazibikwa kulesi sikhungo phakathi kokunye ukubheka ukuthi sisezingeni elamukelekile yini nobuhlobo phakathi kwezinhlaka eziphezulu kulesi sikhungo nendlela esilawulwa ngayo. Kukhona ngaphakathi abathi uphenyo lukaNzimande lunenhlese yezepolitiki ngenxa yomlando walesi sikhungo esiqanjwe ngomholi we-IFP iNkosi uMangosuthu Buthelezi.

Scroll To Top