Now Reading
Ubani ongavimba uZuma ekuhambeleni umgubho we-ANC?
Dark Light

Ubani ongavimba uZuma ekuhambeleni umgubho we-ANC?

Eminyakeni eli-112 eyedlule ngomhla zili-8 kuMasingana amadoda anohlonze ayehlanganisa izifundiswa nabefundisi ahlangana esontweni lamaweseli. Kulo mhlangano kwasungulwa inhlangano namuhla eyaziwa ngele- African National Congress (ANC). 

Njalo ngalesi sikhathi i-ANC iba nemigubho yalokho ekubiza nge January 8 Statement. Lombungazo ojikelezayo nonyaka usesifundazweni iMpumalanga. Njengokwejwayelekile kulindeleke ukuba uMengameli weqembu uMnu uRamaphosa ethule inkulumo. 

Nonyaka uzokwenzeka lapho kunezinto eziningi eziyingcindezi ku-ANC. Uzokwenzeka ngesikhathi izwe lizobungaza iminyaka engama-30 langena ngaphansi kwedemokhrasi. Ngesikhathi ngabe lokhu kubungazwa yiwo wonke umuntu izinkinga zokuswelakala kwemisebenzi kakhulu entsheni, ubugebengu nenkohlakalo yikho okusemqondweni yabantu. Okunye okungahlalisile kahle abantu wudaba lukagesi. 

Lezi zingathathwa ngokuthi zinkinga zezwe kepha i-ANC yona qobo iya emgubhweni wayo nje inenkanankana yenkinga igama layo nguZuma. Ngonyaka owedlule uZuma owayengumengameli wezwe ne-ANC ubize isithangami sabezindaba nayilapho ememezele khona ukuthi uzovotela iqembu elisha okuthiwa nguMkhonto Wesizwe Party. 

Kagcinanga lapho kepha uveze nokuthi ngalesi senzo sakhe akusho ukuthi ulahla ubulungu bakhe be-ANC. Kusuka ngalelolanga uZuma ulithunga lonke elakuleli azisa abantu ngaleliqembu elisha. Akekho emhlanganweni nasemikhankasweni ye-ANC asalilungu layo. Ngesikhathi lapho isigungu esiphezulu se-ANC besihlangene eMbombela kulempelasonto, uZuma oyilungu lesigungu njengoba ake aba ngumengameli weqembu ubekhankasela uMkhonto Wesizwe.

Mibili  imibuzo odabeni lukaZuma okokuqala wukuthi izinhlaka zeqembu kazikathi vu kusuka ngomhla zili-16 kuZibandlela uZuma ememezela ukuthi ngeke alikhankasele iqembu kepha uzokhankasela elinye nokuyinto elicala ngokomthethosisekelo weqembu.  Ngisho igatsha lakhe eNkandla alikaze liphawule ngalokhu. UZuma kamisiwe noma kaxoshiwe eqenjini kuze kube yinamuhla. Uselilungu elinamalungelo onke ngokomthethosisekelo we-ANC. Okungaba zizathu zokungaphawuli kwezinhlaka ezibhekene nokuqondisa ubugwegwe kudalwa wukuthi ngesikhathi uZuma ememezela kwabe kuyizikhathi zamaholide. 

See Also

Umbuzo wesibili ngothi njengoba engaxoshiwe elilungu, uma etheleka eMbombela emgubheni yeqembu ukhona yini ngokomthethosisekelo we-ANC ongamvimba. Ngokungangabazisi ukutheleka kukaZuma emgubheni we-ANC nonyaka kungadala ukuxokozela. Njengenqubo umengameli osesihlalweni noyobe ethula inkulumo kuyomele amubingelele uZuma amnike indawo yakhe njengoba ezokwenza nakwabanye ababe ngomengameli abazobe bekhona. Enye inkinga kuyoba zihlwele zamalungu e-ANC. Indlela angamukela ngayo uZuma ingadala ukuxokozela njengoba kulindeleke ukuthi kukhona abazomamukela ngenhlokomo nalabo abayomhahameza. Lokhu kungadala inkinga yezokuphepha ngoba nakanjani iyophakama imimoya nhlangothi zombili. 

Inkinga yokuya noma angayi emgubheni akuyona  eye-ANC kuphela kepha naye uZuma qobo usenkingeni. Uma ethi uselilungu ngokuphelele  umbuzo uzothi kayi ngani emhlanganweni yeqembu. Kayanga emhlanganweni wesigungu nokushiya umbuzo ukuthi uyaya yini kweyegatsha lakhe. Yize i-ANC ingethanda ukukugqamisa lokhu kepha ubuholi bulala bungalele bucabanga ukuthi buyokwenzenjani uma umfo wakwaDakw’dunuse engathi memfu kulempelasonto eMpumalanga.

Scroll To Top