Now Reading
Umbiko uveza ukuthi izinga lamanzi aphuzwayo eNingizimu Afrika lehlile
Dark Light

Umbiko uveza ukuthi izinga lamanzi aphuzwayo eNingizimu Afrika lehlile

Umbiko okhishwe uHulumeni waseNingizimu Afrika udweba isithombe esingesihle ngemithombo yamanzi nengqalasizinda yamanzi yezwe kanye nekhwalithi yayo yonke yamanzi okuphuza.

Umbiko weBlue Drop Watch  wesikhashana uhlole kuphela isampula yezinsiza ezweni lonke – ugxile esimweni sengqalasizinda yamanzi okuphuza kanye nenqubo yokwelashwa ngokombono wezobuchwepheshe. Iphinde yabika ngezinga lamanzi.

Izingqinamba ezikhathaza kakhulu elizihlonze zihlanganisa ukuwohloka kwemisebenzi yokuhlanza amanzi angcolile  kanye nokwenyuka okukhulu kwenani leziphathimandla zendawo ezihlulekayo ukuhlangabezana nezindinganiso zokuthobela imithetho.

Amarekhodi ombiko aqhubekile nokwehla jikelele kwesimo sezinsizakalo zokuhlinzekwa kwamanzi ezweni. Okutholakele kukhomba isiko lokunganaki, ukungahambisani nokuwohloka kwesistimu. Ngakho-ke, ukubheduka kwekholera kuleli lizwe akufanele kusimangaze. Umbiko wesikhashana ukhombisa omasipala bendawo abangasebenzi kanye nemisebenzi yokuhlanza amanzi angcolile engahambisani nemithetho

Ukuwa kwesistimu kubangelwe ukusebenza kabi, ingqalasizinda enesici, ukungabikho kwamakhemikhali abulala amagciwane, ukuntuleka kokuqapha kanye nokuntuleka kolwazi lokusebenza kanye nekhemistri.

Lo mbiko ukhombisa ukuthi uMnyango Wezamanzi Nokuthuthwa Kwendle ukhiphe izincwadi zokungathotshelwa kwemithetho eya emisebenzini yokuhlanza amanzi angcolile angama-244 ngo-2022. Kodwa ngama-50% kuphela abesephendulile cishe ngemva konyaka.

Umbiko ukhombisa ukwehla okucacile nokusheshayo ekusebenzeni kohulumeni basekhaya. Omasipala basekhaya abangama-43 kwabangama-205 kuphela abacele usizo emnyangweni. Bayakwazi ukucela uxhaso lwezimali nosizo ukuze basize ekuthuthukiseni amakhono nokuthuthukiswa kwamakhono.

Ikhwalithi yamanzi okuphuza

Isampula yokuhlola kuphela yezinye izikhungo zezwe ezenziwe. Ukuhlolwa kwenziwa ngezinhlelo zokuphakelwa kwamanzi eziyi-151 – kuzo zonke eziyi-1,186 – eziphethwe omasipala bendawo abayi-140. Ngaphezu kwalokho, kwahlolwa amabhodi amanzi angama-26 kanye nabahlinzeki bezinsizakalo zamanzi ngobuningi. Ukuhlola kwenziwa phakathi kukaNovemba 2022 kuya kuFebhuwari 2023.

Iningi lezikhungo zokuhlanza isampula zitholwe zihluleka ukukhiqiza amanzi okuphuza amukelekile ngokweSANS 241:2015 amazinga okuphuza amanzi.

Amasistimu angaphezu kwama-60 (41%) esampula abe nekhwalithi embi yamanzi. Ezinye izinhlelo eziyi-13 (9%) zinekhwalithi yamanzi ephansi. Lokhu kwakusho ukuthi ayizange ihlangabezane nezindinganiso zamanzi ahlanzekile ngenxa yamazinga aphezulu okungcola okufana namanzi angcolile kanye nendle.

See Also

Amanzi angcolile adala izingozi ezinkulu zempilo. Ibhekene nezifo ezithinta amanzi njengekholera.

Amaphesenti angama-50 kuphela ezindawo zokuhlanza ezihloliwe ezikhiqize amanzi okuphuza ekhwalithi efanelekile angangcoliswanga indle noma amanye amagciwane noma amakhemikhali.

Inqwaba yezinhlelo zokuphakelwa kwamanzi zimakwe njengezisesimweni esibucayi, ezidinga ukungenelela okuphuthumayo.

Umbiko uphinde waphawula ukuthi omasipala abali-11 kwabayl-140 abahloliwe babengenazo izinhlelo zokuqapha izinga lamanzi ezikhona noma abukho ubufakazi banoma yikuphi ukuhlolwa kwamanzi.

  Icashunwe kwiThe Conversation ibhalwe nguSolwazi u-Anja du Plessis

Scroll To Top