umbiko

Umbiko uveza ukuthi izinga lamanzi aphuzwayo eNingizimu Afrika lehlile

Umbiko okhishwe uHulumeni waseNingizimu Afrika udweba isithombe esingesihle ngemithombo yamanzi nengqalasizinda yamanzi yezwe kanye nekhwalithi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amanzi isikhali esiyingozi emnothweni

Ingomboco yelaboHlanga yakamuva ihlahle indlela yokusebenzisana ezinhlakeni zabalawula amanzi ezifundeni ezintathu eziphakelwa i-Umhlathuze Water Amanzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayingangamlomo: Basabambe udwadwa osomabhizinisi boHlanga

Uhlelo olwethulwa ngesasasa nguHulumeni selufadalele. AbeNjeje namaqembu bakha umkhanya Sekucela eminyakeni emibili uHulumeni waKwaZulu-Natal asungula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ITheku likhala ngokuningi ngehositela iGlebe

Phezu kokuba abahlali basehositela eliseMlazi iGlebelands bekhala ngokuthi uMasipala i-Ethekwini wehlulekile ukwenza lokho okwabe kuwumyalelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akukenzeki lutho namanje emzini iGlebelands emveni kombiko

Kule nyanga sekucela eminyakeni  emihlanu owayenguMvikeli WoMphakathi, uSolwazi uThuli Madonsela, adedela umbiko owabe uchaza ngezinkinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now