Now Reading
Kudilike umthangala wombuso weminyaka engama-56 eGabon
Dark Light

Kudilike umthangala wombuso weminyaka engama-56 eGabon

Emuva kweminyaka engama-56 umndeni wakwaBongo usezintanjeni zombuso eGabon, kuleli sonto buchitheke bugayiwe.

Umbutho wezempi wakuleliya lizwe uholwa uMkhuzi wawo uJenene uBrice Nguema, udle ngejozi umbuso kwenanela izwe lonke.

Kusukela uNguema ememezele ukuthi zonke izintambo sezisezandleni zamasosha, kugcwale izitaladi abantu bechwaza, kuzwakala nenhlokomo ebiqhamuka nxa zonke. Okuqubule lolu guquko kube ukumenyezelwa kwemiphumela yokhetho lwakamuva lukaMengameli okunqobe kulo uBongo.

Abaholi abake baketulwa umbuso bathi ukhetho lukazwelonke lwangomhla zingama-26 kuNcwaba bekungakhululekile, ngakho kungebe lula ukwamukela imiphumela.

Emuva kwalokho kuvalwe yonke imingcele engenela kuleli lizwe, kwaba nokuphazamiseka namazwe angomakhelwane.

UBongo uthole amavoti angama–64.27% okhethweni.

Amaqembu aphikisayo abonakale emi namasosha ekuketuleni umbuso. Imbangi enkulu kaBongo, u-Albert Ondo Ossa, uphume isibili ngamavoti angama-30.77%.

UBongo oyindodana yowayenguMengameli u-Omar Bongo owabusa izwe kusukela ngowe-1967 kuya kowe-2009. Wangenela ukhetho ngethikithi
leqembu elibusayo iParti Démocratique Gabonais (PDG), eyasungulwa nguyise. Leli qembu seliphathe kuleli lizwe elinothe ngowoyela enkabeni ye-Afrika iminyaka eminingi ukwedlula namanye amaqembu aziwa ngokulwela inkululeko.

See Also

Eminyakeni engama-56 lo mndeni ubusa kuleliya lizwe, izikhalo ziningi kubantu ngokuthi ungogombela kwesawo, futhi ayikho nenqubekelaphambili.

Inkohlakalo emkhakheni wezimayini nowoyela, kanye nasemabhange idla lubi.

UBongo usolwa ngokufuna ukulawula yonke into angathathi nezeluleko nakulabo ababeke ezikhundleni. Isikhalo esikhulu uMthethosisekelo wezwe oshintsha njalo lapho sekumele kubanjwe ukhetho ukuze kuvune uBongo. Ukuthatha izintambo kwamasosha nakho kudale ukukhuluma okwehlukene kubantu. Kukhona abathi isimo singagcina sesifana nesiqhubeka eSudan lapho sekunombango phakathi kwezinhlangothi ezimbili ezabelana ngamandla okuphatha.

Scroll To Top