Now Reading
Kumnikeza ithemba ukwanda konompempe besifazane ebholeni
Dark Light

Kumnikeza ithemba ukwanda konompempe besifazane ebholeni

Iningi lonompempe abadlalisa esigabeni seSAB League naku-ABC Motsepe League kuzona zonke izifundazwe, uma bebuzwa ngezigameko ababhekana nazo mabedlalisa ezinye zinhle kanti ezinye zikushiya ubambe ongezansi.

Ukudlalisa kulezi zigaba kukhalisa iningi abanye beze bethi kudingakala kube khona ezokuphepha, kakhulukazi ngasekupheleni kwesizini.

Abanye beze besho bethi udinga ukuba nokhakhayi oluqinile ukuze uzokwazi ukudlalisa  kulamaligi, kakhulukazi i-ABC Motsepe League okuyiyo ehlezi inezigameko zokuhlukumezeka konompempe.

ElaboHlanga libe nengxoxo ekhethekile nomunye wonompempe wesifazane, uNokubonga Dlamini waseSweetwaters kuWadi-2, eMgungundlovu ngaphansi kaMasipala uMsunduzi.

Le ntokazi eneminyaka yobudala engama-28 ingabanye onompempe besifazane abaziwayo ngokudlalisa esifundazweni iKwaZulu-Natal, okunye okugqame ngayo ukuthi inesibindi esiyisimanga. Ngenyanga edlule ibibhala uLevel 5 wokudlalisa.

Ingxoxo phakathi kukaSabelo Maphumulo (SM) noNokubonga Dlamini (ND).

(SM): Sawubona MaDlamini, ngithemba uyaphila?

(ND): Ngiyaphila.

(SM): Awusichazele ngezinqinamba ezibhekana nonompempe, nozibonile kusukela waqala ukudlalisa?

(ND): Ngeke ngiqambe amanga ziningi izingqinamba esibhekana nazo singonompempe. Nginamasizini amane ngiqale  ku-ABC Motsepe League, ngingasho ngithi ngiyazazi izinhlamba zokuthukwa abalandeli. Okuhle nje ukuthi angikaze ngiphume enkundleni ngigijima. Njengoba kuzoba neqoqo elilodwa ngesizini ezayo kuzoshuba kakhulu. Kodwa okubalulekile ukuthi kumele uzazi ufunani uma ungumuntu, ukuqina iyona into ebalulekile.

(SM): Uqale nini ukudlalisa, imuphi umdlalo omkhulu oseke wawudlalisa?

(ND): Ngiqale ukudlalisa ngonyaka wezi-2017. Umdlalo omkhulu engiseke ngawudlalisa owabe ungowezi-2021 lapho kwakudlala khona iLesotho neZambia kumqhudelwano weCosafa Cup U/17. Lo mqhudelwano wawubanjelwe eLesotho ngangiqala ukuyodlalisa ngaphandle kwaseNingizimu Afrika.

(SM): Ukuba nesibalo esincane sonompempe besifazane ku-PSL kukukhathaza kangakanani?

(ND): Sincane sona isibalo kodwake ukhona umehluko omncane ngokwanda konompempe besifazane. Vele eminyakeni edlule bekwaziwa ukuthi unobhutshuzwayo owabantu besilisa, kodwa konke lokho kushintshile okuyinto leyo enhle.

See Also

(SM): Intokazi yakuleli u-Akhona Makalima, iyodlalisa kwiNdebe YoMhlaba, kusukela mhla zingama-20 kuNtulikazi kuya mhla zingama-20 kuNcwaba e-Australia naseNew Zealand. Njengomuntu wesifazane kukukhuthaza kanjani lokho? Ungathini umyalezo wakho oya kuyena?

(ND): U-Akhona uhlezi esikhuthaza singabantu besifazane ngeke ngaqamba amanga. Umsebenzi wakhe uwenza ngokukhulu ukuzimisela, nathi lokho kuhlezi kusikhuthaza. Ngimfisela konke okuhle kweyoMhlaba, uzobe emele thina siyimbokodo yaseNingizimu Afrika. 

(SM): Entsheni elandela emva kwakho ungathini kuyona?

(ND): Ngingathi ayisebenze kanzima, njengoba isiqalile ingabe isayeka. Zizoba khona izinqinamba kodwa bebekezele.

(SM): Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho

(ND): Kubonga mina.

Scroll To Top