Now Reading
Ngabe nakulokhu kundlalwe intombi ingakafiki ngamasosha kwa-Eskom
Dark Light

Ngabe nakulokhu kundlalwe intombi ingakafiki ngamasosha kwa-Eskom

Ngasekupheleni konyaka owedlule, uMengameli uCyril Ramaphosa ngokwesikhundla sakhe sokubanguMkhuzi oyiNhloko Wombutho Wezokuvikela wamemezela ukuthi iziphehli zikagesi ezithile zakwa-Eskom ezweni zizoqashwa ubusuku nemini ngamasosha.

Lesi simemezelo ngokusho kwakhe ngaleso sikhathi sabe sigaugquzelwa izinsolo ezazihlonzwe izinhloli zokuhlaselwa kweziphehli. Kwabaningi lokhu kwahumusheka njengokundlala intombi ingakafiki ngoba ababekulindele kuMengameli ukulungisa inkinga yokucima kukagesi kuqala, kunokuqapha iziphehli.

Kulokho kwasetshenziswa izigidi kwagcina kungabikwangwa nesisodwa isigameko esasondela ekuhlaseleni. Nakulokhu naphezu kwenkinga esiqale phansi yokunqanyulwa kukagesi, uMkhuzi oyiNhloko usephinde wamemezela ukuthi amasosha azophinde atshalwe. Kulokhu amasosha azohlala izinyanga eziyisithupha njengoba ezoze ahoxiswe ngoMfumfu.

Esiwombeni sokuqala sokuqapha iziphehli, kwatshalwa amasosha ayizi-2 700, iningi lawo angamarisevu. Isikhalo esikhulu kwaba ngesokuthi imali esetshenziselwa ukuqapha iziphehli, ibingahamba ibanga elide ukulungisa ingqalasizinda yezinye zazo okuyiyo ebonwa njengomthelela wokwehluleka ukumelana nomthamo ekusabalaliseni ugesi. 

Kulokhu kuzosetshenziswa imali enkulu efinyelela ezi-R146 718 427 ngezinyanga eziyisithupha. Isinqumo sikaRamaphosa hleze simdonsele amanzi ngomsele sivule nenxeba lokungena emaqenjini aphikisayo ngokuqala ngokumele kugcinwe ngakho.

Ngenyanga edlule elaboHlanga lishicilele udaba lapho iKomidi Elibhekele Ezokuvikela ePhalamende likhale khona ng]esimo sezimali kulo Mnyango nokuholele ekutheni kunxenxwe abasebenzi asebenesikhathi eside ukuba bathathe impesheni.

Leli phephandaba liphinde labika nokuthi izikhala ezi-14 500. Ukutshalwa kwamasosha eziphehlini zakwa-Eskom kuzophinde kushaye kuzwele kulo Mnyango okuvele sekucacile ukuthi udonsa kanzima ezimalini.

See Also

Ngokujwayelekile amasosha abebuthwa njalo ngonyaka kodwa njengoba kushoda izimali sekubuthwa njalo emuva kweminyaka emibili. Kugcine ukubuthwa abali-1 972 ngonyaka we-2022 kanti sekuyoze kuphinde kubuthwe ngonyaka we-2024 ngoMasingana abali-2 564.

Kukhona nokuzithethelela ezikhulwini zaSANDF ngokuthi abakwenziya kuwukonga. Izikhulu zithi  sekongiwe imali eyizigidigidi ezi-1.8. Imizamo yokuncishiswa kwesindleko kulo Mnyango iyaqhubeka nakuba kunzima.

Ngonyaka wezimali we-2022/23 kwadla izigidi ezingama-906 ukukhipha emsebenzini abasebenzi abayi-1 290. Kubhekwe ukuthi izindleko zinyuke kakhulu onyakeni wezimali we-2023/24.

Scroll To Top