Now Reading
Umhlangano weWEF ezweni nomnotho omantwenguntwengu
Dark Light

Umhlangano weWEF ezweni nomnotho omantwenguntwengu

Elinye ikhono losopolitiki wukukwazi ukwakha isithombe esehlukile kunaleso esisuke sibukwa yiwo wonke umuntu. Ngokosopolitiki lonyaka uzoba ngcono ‘udinga nje ukubambisana’. Kuleli sonto bahlangene eDavos eSwitzerland ngaphansi kwenkundla iWorld Economic Forum (WEF) nayilapho bedingida ngaphansi kwesihloko esithi ‘Cooperation in a fragmented world’ lokhu abathi kuyizixazululo.

Kulokhu osopolitiki bazobe bengebodwa  kepha kuzimenywa eziyizi-2500 kuzobe kukhona nezinjinga zamazwe, osozimboni, izingcithabuchopho, abaholi bentsha abezindaba nabamele izinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni. Bonke laba bantu bazobe bevela kumazwekazi ehlukene okubalwa kusuka e-Afrika, e-Asia, e-Europe, eMiddle East, eLatin America naseNorth America. Uma uqala ukulandela lomhlangano ungafunga ukuthi nembala kuyotholwa isixazululo.

Iqiniso lithi lomhlangano omuhle kangaka ubuye uphenduke inkundla yokuziphungela, yezethembiso namaphupho alutalagu. Uhlala nje lomhlangano kuqala unyaka umhlaba umantwenguntwengu yizifo, zibhicongo ezilethwa zinhlekelele zemvelo, imililo namanzi, yizimpi zamazwe, ukubhekana ngeziqu zamehlo nokuphela kokwethenjwa kwabasemandleni nofuduko lwabantu emazweni abo kanjalo nokukhula kwesibalo sabantu emhlabeni nabangaphezulu kakhulu kwengqalasizinda ekhona.

Njengoba bekulindelekile lenkundla iphenduke isigcawu  sezimpi zamazwe njengoba abahleli bayo benike ithuba uNkosikazi kaMengameli wase-Ukraine u-Olena Zelenskyy. Lokhu akwejwayelekile ngoba akekho kuhulumeni nezamabhzinisi.  Yize inkulumo yakhe ibigxile kumthelela wempi ezweni lakhe kubantu phaqa, akuyona imfihlo ukuthi inhloso bekuwukuzonyundela iRussia.

Inkulumo yakhe yesekelwe nguMengameli we-European Union Commission, uNks u-Ursula von der Leyen otuse abantu base-Ukraine namazwe asetshonalanga ngokumelana nakubize ngesiqhwaga esiyiRussia. “Nimelane nokugasela kweRussia, nadudula isiqhwaga, ngaphansi kwezimo ezinzima,” usho kanje.

See Also

Yize kukuningi ukunconywa kweWEF kepha kukhona nokugxekwa. Labo abayisolayo bayibuka njengenkundla lapho amazwe asetshonalanga ezichopha khona ingqakala, esusa insila yokuthwalisa kanzima amanye amazwe azenze abangcono. Isibonelo odabeni lwemvelo etshengisa ulaka nokukhona ukuvumelana ukuthi kungenxa yethu sintu, amazwe ase ntshonalanga yiwo agila imikhuba ecekela phansi imvelo nawo ayavuma. Kepha kuthi uma sekunomhlangano weWEF sekuba yiwo lamazwe aseshumayela ukuba lokhu kuphele, aba ngomabhajwa bazikhiphe.

Iqiniso lithi lomhlangano umqoka esimweni esejwayelekile kepha ukungabi nawo kwawo amandla okwelusa, ukujezisa abangenzi njengezivumelwano kuyohlale kuwubeka esigabeni sezithangami ezikhuluma kakhulu kepha ezenza kancane, emhlabeni odinga izixazulu manje.

Scroll To Top