Now Reading
Isiteleka sabasebenzi bakahulumeni: Abantulayo babhodlela kwabanotho
Dark Light

Isiteleka sabasebenzi bakahulumeni: Abantulayo babhodlela kwabanotho

Umphumela  wobubha nendlala okukhungethe iNingizimu Afrika ungaba nomthelela omubi ngoba labo abangenalutho babhodlela kwabanotho ukuze kuqhubeke impilo okungaphetha ngokwanda kobugebengu nokuchitheka kwegazi kuyilowo nalowo evikela lokhu okuncane anakho.

Lona ngumuzwa wabantu abaningi ezweni kodwa ozwakale uqina kakhulu izolo ngesikhathi abasebenzi bakahulumeni abangaphansi kwenyunyana iPublic Servants Association of South Africa  (PSA) benokhukhulelangoqo wemibhikisho ebithe chithi saka ezweni lonke.

Isiteleka sisukela ekunqumweni somqashi okunguhulumeni oshaya phansi ngonyawo ekunyuseni amaholo ngamaphesenti evile kwamathathu. Nakuba okwamanje kusabonakala ukuthi uhulumeni uwunqobile lo mzuliswano njengoba engagudluki kumaphesenti amathathu, kepha okwenziwe ngezinye zabasebenzi basemajele abangaphansi kwale nyunyana eGoli kukhombisile ukuthi sebekwamukele ukuthi sekungenzeka noma yini.

Abasebenzi basemajele babhikishe ngaphandle kwamasango asemajele bathi abakukhathalele ukuthi bathathwa njengabenza imisebenzi emqoka ngoba isimo sempilo nomnotho siyabathinta nabo. Nenyunyana yabasebenzi bezempilo iHospersa ibiyingxenye yale mashi.

Abanye babasebenzi abadele imvula ebiliyishaya izikhawu ezingxenyeni ezihlukene zezwe bathe, “Zonke izinto ziyabiza kulesi sikhathi, izibalo zabangasebenzi ziphezulu, inzalo yemali mboleko iphezulu ayihambisani nesimo sempilo yamanje. Kukhona konke lokhu asinyuselwa amaholo.”

Izolo uhulumeni ukhiphe isitatimende ekugcizelela ukuthi uzosebenzisa uhlelo lokuthi umsebenzi ongalubhadanga emsebenzini angeke akhokhelwe. Kubukeka iningi labasebenzi lingazange likushaye mkhuba lokho ngoba liphume ngobuningi.

Ngesikhathi sokuloba lapha izolo ntambama bese kubikwe ukuphazamiseka kokusebenza kwezinye izikhungo zikahulumeni ngenxa yesibalo esincane sabasebenzi. Nalabo abebeyibambile bebehudula izinyawo kucaca ukuthi bazwelana nozakwabo abasemgwaqeni.

See Also

Ukuphazamiseka kubikwe emahhovisi oMnyango Wezasekhaya eThekwini, eTshwane naseGqeberha. Kuphinde kwaba neminye imibiko khona ekuseni yokuphazamiseka emigceleni yakuleli  exhumanisa namazwe angomakhelwane, noma kungazange kuqinisekiswe ukuthi lokho kuhlangene yini nesiteleka.

Abasebenzi bami kwelokuthi isinqumo somqashi sokwenyusa amaholo ngamaphesenti amathathu sathathwa ngaphandle kokulalelwa kwazo zonke izinhlangothi ezithintekayo futhi sasiphambana nokwashiwo umkhandlu iPublic Service Coordinating Bargainingi Council, sokuthi ibuyekezwe eyamaphesenti amathathu.

Abasebenzi basabisa ngokuthi abantu abazohlukumezeka kakhulu ngabadinga ukusizakala emahhovisi njengoba besatshiswa ngokuthi bazothathelwa izinyathelo zomthetho okanye bangakhokhelwa ngokuzibandakanya nesiteleka.

Scroll To Top