Now Reading
Unezifiso ezinkulu ngekhilikithi yabangaboni uTeboho Moloisane
Dark Light

Unezifiso ezinkulu ngekhilikithi yabangaboni uTeboho Moloisane

Ziyaqhubeka nokumhambela kahle izinto uTeboho Tebza Moloisane kuBlind Cricket, yize kungakapheli isikhathi esingaka nani ezibandakanye nalo mdlalo. 

NgoNtulikazi uMoloisane ongowokudabuka eMatatiele, osezinze eThekwini wanqoba imiklomelo emithathu kuma-Awadi eBlind Cricket South  Africa  (BCSA) okungoWomdlali Wonyaka, oWomshwibi Ovelele kanye noMshayi Mabhola Ovelele kwi-B3. 

“Ngiqale ukudlala lo mdlalo ngoNhlolanja nyakenye, omunye umfowethu esabe sifundela naye omunye umsebenzi wangilandisa ngalo mdlalo ngase  ngiba nothando lawo kusukela lapho. Ezemidlalo ngiyazithanda njengoba bengikhonze kakhulu unobhutshuzwayo, kodwa manje uthando esenginalo likwikhilikithi” kusho uMoloisane.

IBlind Cricket icishe ifane nekhilikithi ejwayelekile ngaphandle kwezinto ezimbalwa nje. Kunezigaba ezintathu zabadlali kwiqembu leblind cricket abizwa ngo B1, B2 kanye noB3. KuB1 umdlali usuke engaboni nhlobo, ku-B2 umdlali usuke ebona kancane naku-B3 nakhona umuntu usuke ebona kancane. Ibhola elisetshenziswayo  liwuplastiki oqinile omhlophe onezinsimbi ezincane ngaphakathi, lezi zinsimbi zisiza abadlali ngokuzwa ukuthi lingakephi ibhola khona bezokwazi ukuthi basheshe balithole uma befuna ukulivimba noma befuna ukulishaya. Omunye umehluko okhona indlela  abadlali abashwiba ngayo amabhola, ibhola lidedelwa ngaphansi kwehlombe futhi kumele liqale ukuthinta phansi kusimende, ngaphambi kokweqa umugqa odwetshwe phansi. Uma eshwiba oshwibayo umthetho uveza ukuthi umuntu oshaya ibhola kumele ambuze kuqala ukuthi usemi ngomumo yini kuyima elidedela ibhola amemeze ukuthi sengiyadlala khona ezokwazi ukulilalela kahle uma seliza ngakuye.

UMoloisane uqale ukudlala imiqhudelwano yezifundazwe kusaphele inyanga eqale ukudlala lo lomdlalo. NgoMfumfu wabe esethola ithuba lokumela elesizwe, nakulonyaka ngoNhlolanja ubiziwe kuiBlind Proteas (iqembu lesizwe).

Ebuzwa ngezingqinamba ababhekene nazo kwiBlind Cricket uthe: “Ngeke ngaqamba amanga usizo into esiyiswele kakhulu, kunzima ngisho ukuba abadlali beze ezinkundleni ngenhla yokungabibikho kwemali. Lokho kwenza abadlali abaningi bengabi nawo umdlandla wokuzibandakanya nalo mdlalo. Ukube ukwesekwa sikuthola njengoba kwenzeka kukhilikithi eyejwayelekile ngabe baningi abadlali esinabo kulo mdlalo” usho kanje uMoloisane ozifela ngoKagiso “KG” Rabada.

Ngaphandle kokudlala ikhilikithi uthe uzibambela amatoho.

Unesifiso sokuthi iBlind Cricket ibe umdlallo ozolandelwa kakhulu. futhi ibe umdlali ohlonishwayo eqenjini lesizwe.

See Also

Ngenyanga ezayo kuzoba nomqhudelwano obizwa ngeBlind Cricket South Africa T20 National ozobanjelwa eThekwini.

UMoloisane ozobe edlala eqenjini iKwaZulu-Natal uthe uzimisele ngokwenza kahle kuwo.

Amanye amaqembu azobe eyingxenye kulo mqhudelwano iBorder Lions, iBoland, iCentral Gauteng Lions, iFree State, iLimpompo, iNorth West,  iNortherns neWestern Cape.

Scroll To Top