Now Reading
Miningi imidlalo okufanele siyivukuze singaboHlanga, iHokhi ngomunye wayo
Dark Light

Miningi imidlalo okufanele siyivukuze singaboHlanga, iHokhi ngomunye wayo


Ingqinamba enkulu ngalo mdlalo ukwentula kwabaxhasi okwenza eminye yemiqhudelwano kudingeke ukuthi abadlali bashaye amaphakethe  


Cishe bambalwa  abantu kuleli  ongathi uma ubabuza ngomdlalo iHockey bakutshele ngolwazi abanalo ngawo.

Lokho akwenziwa ukuthi abafisi ukwazi ngawo, kodwa okubukeka kuyimbangela enkulu ukuthi bangabi nolwazi yingoba kungumdlalo ongangenisile kakhulu kwaboHlanga. Awufani nonobhutshuzwayo, ikhilikithi, umbhoxo neminye.

ElaboHlanga libe nengxoxo  ekhethekile nebhungu uSihle Ngubane, ongomunye wabadlali okwathi noma lo mdlalo ungasekiwe ngokwanele kuleli kodwa waba nothando lwawo. 

Ingxoxo ihambe kanje:

Sabelo Maphumulo (SM): Ngikubingelele Mfo kaNgubane, kuhamba kanjani nezimvula azinilimazanga kakhulu?

Sihle Ngubane (SN): Kuhamba kahle kakhulu, ayi ayisilimazanga kakhulu.

SM: Awusilandise ukuthi ukuthi ngokuhlala uhlala kuphi.

SN: Ngokuhlala ngiseNewlands West, eMillarina, kodwa ubaba uqhamuka KwaMashu ekhaya elikhulu.

SM: Iminyaka yobudala mingaki

SN: Ingama-20

SM: Uma uthi ngokuhlala useNewlands ikhaya elikhulu liKwaMashu, lokho kungitshela ukuthi umdlalo okuyiwo odlalwayo unobhutshuzwayo. Wena ngabe yini eyakuhehela ekutheni udlale iHockey, wayiqala uneminyaka emingaki?

SN: Ngakhulela ekhaya elithanda iHockey. Ubaba uneqembu leHockey aliqeqesha njalo ngoMgqibelo, elibizwa ngokuthi i-INK Hockey okungelinye lamaqembu amakhulu kuleli. Ngelinye ilanga ngavuka ngamtshela ukuthi nami ngifuna ukuhamba naye ngiyodlala iHockey, wangithatha ngaba nothando lweHockey kusukela lapho. Uma ngikhumbula kahle ngabe ngineminyaka eli-10.

SM: Ufunde kuziphi izikole?

SN: Ngifunde eClarence Primary school, ePenzance Primary School, iseGlenwood High School nase-University of Pretoria (Tuks) lapho engenza khona unyaka wesibili kuBEd. EGlenwood  naseTuks ngathola umfundaze.

SM: Umuntu noma imuphi ohambeni lwakhe kuke kube nomuntu ambongayo wena ngabe ubonga bani?

SN: Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngokungibusisa ngekhono lami, ngibonge nabazali bami okuyibona abangesekelayo nsuku zonke. 

Ngibonge izikole, abaqeqeshi abanginike ithuba lokuthi ngizibonakalise kulo mdlalo. Uma ngibasho ngamagama uNathi Ngubane ongubaba wami, uSihle Ntuli, uKeagan Pearce, uGareth Ewing (umqeqeshi weNingizimu Afrika) noFabian Gregory ongasekho emhlabeni owayengumqeqeshi weNingizimu Afrika.

SM: Sicela usibalele imiqhudelwano emikhulu oseke wayidlala.

SN: i-2021 USSA Champions – University of Pretoria (Tuks) i-2021 FIH Junior World Cup e-India ngaqokwa njengomdlali ovelele sibhekene nePakistan ngashaya igoli elasinqobisa, lapho ngangidlala kwabaneminyaka engaphansi kwengama-21. 

I-2022 Africa Cup of Nations (Afcon) ebise-Accra, eGhana sabuya  nendondo yeGolide. I-IFH Pro League ePotchefstroom neFIH Pro League eBuenos Aires, Argentina.

SM: Siyakuzwa ukuthi uhambo lwakho lusahamba kahle, ngabe iziphi izingqinamba ezibhekene nalo mdlalo kuleli?

SN: IHockey lapha eNingizimu Afrika ayinabo abaxhasi. Eminye imiqhudelwano kuyaphoqa ukuthi kumele sizikhokhele ukuze siye kuyona. 

See Also

Ngesikhathi siya e-India siyodlala kwiFIH Junior World Cup, umdlali nomdlali kwakumele akhokhe izinkulungwane ezingama-R45 ukuyomela izwe.

SM: Awuchazele nje ngohambo lwakho kulo mdlalo.

SN: Bekunzima kakhulukazi kulo nyaka njengoba ngifunda ngiphinde ngidlale iHockey. Ngesonto eledlule ngashayela umqeqeshi weNingizimu Afrika ucingo ngimchazela ukuthi kungani ngingeke ngisakwazi ukuhamba nabo ohambeni obelungomhla zingama-23 kwephezulu. 

Lolu hambo beluya e-England, eSpain naseBelgium kodwa ngenxa yesikole nokuthi kumele ngifunde futhi kunezivivinyo okumele ngizibhale ngagcina ngisala ngemuva. 

Iseminingi imiqhudelwano engeke ngikwazi ukuyihamba ngenxa yemfundo yami okumele ngiyibeke phambili. 

SM: Ngabe ikuphi esikubhekile kuwena mfo kaNgubane kulo nyaka?

SN: Kuningi kulo nyaka. Njengoba senglitholile ithuba lokudlalela izwe, ngifuna indawo emqhudelwanweni weCommonwealth Games azokuba ngoNtulikazi e-England, eBirmingham. Emva kwalokho ngibe seqenjini elizozilungisela iNdebe YoMhlaba.

SM: Izifiso onazo

SN: Okwamanje ngifisa ukuqedea kahle ukufunda e-University of Pretoria. Lokho kuzongisiza ukuthi ngelinye ilanga ngikwazi ukuyodlala phesheya, okuyilona phupho lami elikhulu.

SM: Siyabonga ngesikhathi osinikeze sakho yize uxinekile.

SN: Kubonga mina mfowethu.

Scroll To Top