Now Reading
Isiphiwo nobizo lokuphakamisa iduku kumzuzisa lukhulu
Dark Light

Isiphiwo nobizo lokuphakamisa iduku kumzuzisa lukhulu

Luphinde lanyelwa yinyoni esandleni uqweqwe lomsizi wonompempe uZakhele Siwela ligixabezwa ngengqayizivele yethuba lokubamba umdlalo wamanqamu weCaf Champions League phakathi kwezikhondlakhondla zamaqembu i-Al Ahly yase-Egypt neWydad Casablanca yaseMorocco. Owamanqamu uzodlalelwa eV. Mohammed Stadium eMorocco mhla zingama-30 kwephezulu.

ElaboHlanga lihlale phansi laxoxa noZakhele Siwela (ZW) ngaphambi kokuthi alibhekise kwelaseMorocco. Ingxoxo yabo ihambe kanje.

  ZS: Izinto ezinhle ziyakulandela mfo kaSiwela. Uzizwa unjani ukuthi uzobe ubambe iduku kowamanqamu weCaf Champions League?

  ZW: Ukuba yingxenye yomdlalo wamanqamu weCaf Champions League ngumuzwa oyisipesheli. Akufani nokudlalisa imidlalo yeDStv Premiership. Yinto engajwayelekile futhi yenzeka kwabakhethekile. Kuzobe kungokwesithathu manje ngibamba iduku kowamanqamu weChampions League. Ngowezi-2010 ngangiyibambe noDaniel Bennet kwathi ngowezi-2018 ngaphinde ngathola elinye ithuba. Ngijabule kakhulu futhi angiwuthathi kancane lomuzwa.

  ZS: Nibhekwe ngamehlo abomvu kulo mdlalo ngoba umqeqeshi we-Al Ahly usuka eMzansi. Ngabe nizobhekana kanjani nale ngcindezi?

  ZW: Lona ngumdlalo omkhulu. IWydad kufana nokuthi isekhaya kanti ngakolunye uhlangothi i-Al Ahly igaqele isicoco sayo sesithathu iminyaka ilandelana. Lo mdlalo ushube ngendlela yokuthi ungaphela ngisho emaphenathini. Angeke sikufake emqondweni ukuthi kunoPitso Mosimane noPercy Tau abasuka eMzansi. Okwethu wukuthatha izinqumo ezifanele. Ngeke size senzelele.

  ZS: Usuyibambe isikhathi eside ezingeni elikhokhelayo. Awusitshele ngemfihlo yakho.

  ZW: Imfihlo yomgqigqo wami iqondile. Ngihlale ngizikhandla ngaso sonke isikhathi uma ngisejimini. Imidlalo yami esuke ikumabonakude ngiyayibuka bese ngibheka ukuthi yini engingayenza kangcono. 

Umdlalo nomdlalo ngisuke ngilwela ukugwema amaphutha nokwenza kangcono kunemidlalo eyedlule. Uma wenza lo msebenzi wami kufanele uhlale usesimeni esihle ngokomzimba. Yizona zonke izinto engihlale ngisebenza kuzona. Uma ungakwazi ukuhlala ungumqemane bese uqina ngokomqondo usethubeni elihle lokuhamba ibanga elide. Yize sengizuze izinto eziningi kodwa angikaqedi. Ngisazimisele ngokuqhubeka ngenze kahle.

  ZS: Ngowezi-2018, udlalise iNdebe YoMhlaba yakho yokuqala. Uzizwe kanjani ngokufeza leli phupho lakho?

  ZW: Kufezeke iphupho lami leminyaka. Kusukela ngangena ebholeni elikhokhelayo ngowezi-2001, bekuyiphupho lami ukudlalisa kweyeNdebe YoMhlaba. Ngowezi-2014, eBrazil ngaphoxeka ngoba ithimba lami lalibekwe ohlwini lwalabo okucushwe ngabo. Ngize ngathola ithuba eRussia ngowezi-2018. Ngithole imidlalo emibili. Ngijabule ngokuthi ngiqokiwe kwabazodlalisa eQatar. Ngizolwela ukugwema ukulimala nokubamba umgqigqo wokwenza kahle kuze kushaye isikhathi seNdebe YoMhlaba.

  ZS: Uqale kanjani ukudlalisa?

  ZW: Ngesikhathi ngiqala iningi lalizitshela ukuthi ngizichithela isizungu kodwa uthando lwami lokudlalisa lwakhula. Ngiqale ukudlalisa e-Alex kusoseshini wakhona. Ngizithole ngihlangana nabantu abafana noHappy Hadebe, uHerman Nkuna noLazarus Mathela. Ngaleso sikhathi bebeyizilomo. Ukuhlangana nabo kungifake ugqozi. Nabo bebengigqugquzela. Nami bengisadlala kodwa ngikwenza kokubili. Bebengitshela ukuthi angiyeke ukudlala ngigxile ekudlaliseni. Uthando belukhula usuku nosuku ngaqala ngadlalisa imidlalo emikhulu esifundazweni saseGauteng. Kulapho ngibone khona ukuthi nginekusasa kulo mkhakha. Ngowezi-2001, ngizithole sengidlalisa imidlalo kaNational First Division kwathi ngowezi-2005 ngakhushulelwa kuCastle Premiership. Kusukela lapho angibange ngisabheka emuva.

  ZS: Ku-Afcon usudlalise amahlandla amangaki?

See Also

  ZW: Ngidlalise okokuqala ngowezi-2012 eGabon nase-Equatorial Guinea ngaphinde ngayibamba eNingizimu Afrika ngowezi-2013. Bengikhona nase-Equatorial Guinea ngowezi-2015, nangowezi-2017 eGabon. Angizange ngisale eGibhithe ngowezi-2019 kwathi kulo nyaka ngayibamba kowamanqamu eCameroon.

  ZS: Ibinjani ingcindezi kowamanqamu we-Afcon phakathi kwe-Egypt neSenegal?

  ZW: Ngabe ngikhuluma amanga uma ngingathi bengingenalo uvalo. Bekungumdlalo omkhulu. Wonke amehlo omhlaba abethe njo kithina. Bengibheke ukwenza kahle ngoba unyaka weNdebe YoMhlaba. Bengazi ukuthi ukwenza kahle kwethu kungasitholela ithikithi elibheke kweyeNdebe YoMhlaba. Nangempela konke kuhambe kahle ngemuva kwalokho sathola nethuba lokufakwa ohlwini lwabazoya kweyeNdebe YoMhlaba.

  ZS: Njengoba udlalisa amazwe ngamazwe umisa kanjani emsebenzini?

  ZW: Angikaze ngisebenze komunye umkhakha ngaphandle kwebhola. Ngake ngazama ukuthola umsebenzi. Ngase ngikwenze konke ukuze ngibe yiphoyisa lomgwaqo kodwa kwacaca ukuthi akuyona yinto yami. Ngagcina ngiwulaxaza umsebenzi ngagxila obizweni lwami lokudlalisa.

  ZS: Usuke wathenjiswa imali ukuze wenzelele iqembu elithize?

  ZW: Ungajahi imali. Sebenza kanzima ukuzakhela igama lakho. Imali izokulandela ngemuva. Indaba yemigwazo angeke ikuyise phambili. Sengake ngathenjiswa imali ukuze ngibeke izinqumo ezivuna lelo qembu kodwa nganqaba. Ngiwumuntu weqiniso. Isithunzi sami simqoka. Angeke ngisidayise ngenxa yemali yesikhashana. Ngangingaze ngilahlekelwe yizinto ezinkulu ngenxa yempumelelo yesikhashana. Angizange ngikuvumele lokho.

Scroll To Top