Now Reading
Izihlabathi ziyagqibana emaqenjini epolitiki yakuleli
Dark Light

Izihlabathi ziyagqibana emaqenjini epolitiki yakuleli

Ngezizathu ezahlukene sekuze kwejwayeleka ukuthi njalo uma kubhalwa noma kukhulunywa ngepolitiki yakuleli bese kubhekwa kakhulu eqenjini elibusayo i-African National Congress (ANC). Ekwenzeni njalo kufihleka okuningi okwenzeka emaqenjini aphikisayo nalawo amancane.

Ukhetho lohulumeni bendawo luveze isithombe esithile ngalokho okuqhubekayo kumaqembu epolitiki kuzwelonke nakuzifundazwe. Imiphumela isivezele ukuthi kukhona amaqembu angeke asakhula kuyaphi kanti khona lapho kukhona angenisayo.

Kulawo angeke asakhula kukhona iPan African Congress of Azania (PAC) olokhu kwathi nhlo inezinkinga zangaphakathi. Kukhona ukuvumelana ukuthi leli qembu likaSolwazi uSobukwe linemicabango emihle kakhulukazi odabeni lomhlaba.

Ukuphinde lingabonakali kulolu khetho njengoba lingekho kwayisihlanu amakhulu kuleli lize livele phansi njengoba libe ngeli-17 njengoba libuye namavoti angamaphesenti angama- 0.2%. Okunye okugqamile yikuthi umyalezo walo womhlaba okumele ubuyele kwaboHlanga usuthathwe yi-Economic Freedom Fighters (EFF) nezuze kakhulu ngalokhu.

Elinye iqembu okungazwakali lutho ngalo yi-United Democratic Movement (UDM) kaJenene Holomisa. Leli qembu kulokhu likhale phansi ladlulwa ngamaqembu afana ne-African Transformation Movement (ATM), National Freedom Party (NFP) neGood (GOOD). EzikaHolomisa zibuye namaphesenti ama-0.5 % kulokhu. ICongress of the People (COPE) nayo kuvele ukuthi isenkingeni njengoba ibuye nama-0.2% eduze nje nePAC.

Kukhona amaqembu amangaze abaningi njengoba kuthe nje eqala ukungena enza kahle. Elinye lalamaqembu yi-ActionSA kaMashaba. Phezu kwezinkinga zokubhalisa leli qembu ligcine lithole ama-1.8% lagcina selikhuluma kuzwakale ngevoti komasipala abafane neTshwane neJohannesburg.

Ubungozi obukhulu ngokukhula kwe-ActionSA kukuDemocratic Alliance (DA). Ngaphandle nje kokuthi uMashaba ukhulele kuyo iDA kepha nenqubomgomo yalamaqembu kanjalo nabantu ababavotelayo bayefana. Ukukhathazeka kweDA ngezikaMashaba kube sobala njengoba ngesikhathi kukhankaswa iDA ngenhloso ihlale kuye uMashaba imsola ngokuba wudibi lwe-EFF.

See Also

Ngakolunye uhlangothi i-ATM ingahle imise kabi izinkunzi ezimbili ezindala okhethweni okuyi UDM ne-African Christian Democratic Party (ACDP).

I-ATM ikwazile ukungenisa endaweni ebeyaziwa njengesizinda se-UDM e-Eastern Cape yaphinda yakhuluma namakholwa njengoba izingxabo zayo zikuyo inkolo nobekuyinto ebizazisa ngayo i-ACDP.

IPatriotic Alliance (PA) yona cishe yiyo enqobe kakhulu kulolu khetho njengoba ithe ifika nje yathola 0.9 yathola nezihlalo kweminye imikhandlu. Ukukhuluma kwayo kuyefana nokwe-EFF yize bona begxile kulabo abazibiza ngamaKhaladi. Kwezibalo kanjalo nokwenza kwamaqembu ehlukene kusobala ukuthi ibalazwe lezombusazwe kuleli liyenaba nokuthi abavoti sebengakhetha ngokuthanda kumaqembu ehlukene hhayi ngenxa yomlando kepha ngenxa yezidingo zangaleso sikhathi.

Scroll To Top