Now Reading
Ngabe lobu ubuso bevukelambuso noma umesulelo?
Dark Light

Ngabe lobu ubuso bevukelambuso noma umesulelo?

Lona umbuzo osezingqondweni zabantu abaningi emveni kokuthi uMacingwane ezinikele emaphoyiseni emva kokuvela ukuthi ungomunye wabantu abali-12, abasolwa ngokuba ngobhongoza abebebhedla imibhikisho enodlame egubuzele isifundazwe saKwaZulu-Natal naseGauteng ngeledlule lapho kugcinwe sekuntshontshwa ukudla nezimpahla ezitolo, kwaphinde kwantshontshwa nemali ebisemishinini.

UMacingwana ozinikele ngoMsombuluko uvele namuhla eNkantolo yaseGoli eRandburg. Phakathi kwamacala abekwe wona ngelokukhomoza umphakathi ukuthi ube nodlame nokuthiwa ukwenze ngesikhathi eqhuba imikhankaso yokuthi kukhululwe obengumengameli wakuleli umnu uZuma.

Ngokusho kukaNgqongqoshe wamaPhoyisa kuleli uMnu uBheki Cele bahlanu abantu abasolwa ngokuba ngobhongoza asebeboshiwe.

Omunye wabo yiNholi esondelene noZuma, uMnu uThulani Dhlomo naye ozinikele emaphoyiseni kodwa wabuye wadedelwa kwathiwa akanacala.

 Umhlaziyi wezepolitiki uSolwazi uBheki Mngomezulu uthi ngokubona kwakhe okwamanje kuseseva ukuthi kuchazwe noma kuhlaziywe izigameko zemibhikisho ebeziqhubeka KwaZulu-Natal naseGauteng njenge mizamo yokuvukela umbuso kuleli.

“Lolu udaba olubucayi olunemixhantela eminingi, uzokhumbula ukuthi isisusa salo msindo kube wudaba oluthinta uZuma nokuboshwa kwakhe ngemuva kwesinqumo senkantolo yoMthethosikelo sokumgweba izinyanga ezili-15, ngecala lokudelela inkantolo emveni kokunqaba ukwethula ubufakazi kwiKhomishini ephenya ngokugwamandwa kombuso. Uma sikhuluma ngokuvukela umbuso lapho kusuke kuhloswe ukuthi kukhishwe ngejozi uhulumeni osuke ukhona, izwe liphathwe yilabo abasuke bewuvukele umbuso, omunye angasho ukuthi nje lena bekuyimizamo yokunyakazisa uhulumeni kusetshenziswa imibhikisho enodlame ukuze uzinzo lungabikhona ezweni,” kusho uMngomezulu.

Uthe okwamanje akaboni abantu kungamele basho ngokukhululeka ukuthi lezi ziqubu bekuhloswe ngazo ukuvukela umbuso, wengeza ngokuthi njengoba kukhona ababoshiwe, abasolwa ngokuba ngobhongoza kumele balindwe bachazele inkantolo ukuthi yini abebeyihlosile.

“Kulento kukhona ubugebengu nobusomathuba, umuntu obezihambela emgwaqeni abone kugqekezwa isitolo naye bese eyangena atape lowo muntu ungathi ubani uKhomanda wakhe,” kusho uMngomezulu.

Isazi somthetho uMnu uMpumelelo Zikalala uthe uMacingwana nalabo asolwa nabo ngokuba ngobhongoza bangabekwa icala eliphathelene ne-Riot Act lokudala uthuthuva emphakathini.

See Also

UZikalala uthe akaboni uNgizwe nasolwa nabo bengabekwa icala lokuvukela umbuso.

“Icala lokuvukela umbuso nelokudala uthuthuva emphakathini lihlukene, amacala okudala uthuthuva emphakathini nokubhedla udlame sike sabona abaholi be-EFF uMnu uJulius Malema noMnu uMbuyiseni Ndlozi bebekwa wona kodwa bazama ukuthi achithwe enkantolo ngoba bekhala ngokuthi i-Riot Act yashawa ngesikhathi sobandlululo, kuze kuba uhulumeni okhona wentando yeningi uyayiqeda i-Riot Act, icala lokudala uthuthuva emphakathini lisakhona,” kusho uZikalala.

UMacingwana namuhla ngoLwesithathu uvele kafushane enkantolo, icala lakhe lahlehliselwa umhla zingama-28 kuNtulikazi. Kusaqhutshekwa nophenyo. Esinye sezizathu zokuthi angakhishwa kube isethulo sabezokushushisa sokuthi uyingozi ngoba angaphinde agxambukele kofakazi futhi angalibalekela icala. Akabuzwanga ukuthi uyalivuma noma uyaliphika yini icala abebheke nalo.

Kwenzeka konke-nje lokhu ivese isiqalile inkulumompikiswano ezweni yokuthi ngabe laba ababoshwayo ngezinsolo zokuvukela umbuso nokucijisa imkhonto ezweni kumele yini baboshwe noma lena imizamo-nje kahulumeni yokuziphungela ngemuva kokuhluleka ukwenza umsebenzi wakhe. Nakuwo uhulumeni kuvela ukungaboni ngaso linye njengoba kukhona oNgqongqoshe osekwehlukene kubo imibono ngembangela yezibhelu kanti lapha phandle wona umphakathi umile ekuthenini uMacingwana uyisesulelo.

Scroll To Top