Now Reading
Uvalo ngobuhanguhangu kwangqondonkulu KwaZulu-Natal
Dark Light

Uvalo ngobuhanguhangu kwangqondonkulu KwaZulu-Natal

Sekukhona ukukhathazeka ukuthi umlilo oqale eDurban University of Technology (DUT) ngoLwesithathu ungahle ube wubuhanguhangu wenabele nakwenziye izinkhungo. Lokhu kwesaba kube yiqiniso njengoba izolo eMangosuthu University of Techonology (MUT) bekuyikati negundwane phakathi kwabafundi namaphoyisa. 

Njengoba kuhlale kwenzeka uma kwenzeka lokhu, ukufunda nokufundisa kuyama nse kucekelwe phansi nempahla.

Iziphathimandla eDUT zinqume ukuvala izikhungo ezinhlanu kuze kube isimo siyadamba. Lokhu kulandela ukutheleka kwabafundi bagcwala ehholo iSteve Biko Sport Centre baqhinqa kwaze kwasa benqaba nokugoduka. 

Nokho abaphathi bavumile ukuthi enye yezinkinga ababhekene nayo wukungahambi kahle kohlelo lokubhalisa kusetshenziswa ezobuxhakaxhaka. Bathi okubuye kwenza isimo sanzima ukusabalala kwemiyalezo kwezokuxhumana nebimema abafundi ukuba bazobhalisa okwenze kwaphulwa nemithetho elawula ukuhlangana kwabantu ngaphansi kokhuvethe.

See Also

Ukwelapha lesi simo bathe kuzolulwa ukubhalisa kuze kuphele namuhla (ngoLwesihlanu). Esitatimendeni inyuvesi ithe: “Njengengxenye yamaqhingasu okubhekana nenselelo yokuhamba kancane kokubhalisa abaqalayo ngqa, inyuvesi inqume ukusabalalisela nakwezinye izikhungo ukubhalisa ukuze kusizakale laba ababefake izicelo abanenkinga yokubhalisa ngobuxhakaxhaka. Iningi lalabo abathole usizo lokubhalisa ngobuxhakaxhaka lihlangabezane nenkinga ye-inthanethi emakhaya noma kwaba nokubambezeleka ngenxa yezinkinga zezimali. Ukubhalisela esikhungweni bekuhlinzekelwe laba bafundi oningi labo liqala ngqa ukubhalisa,” kufundeka isitatimende.

EMUT khona kube wubusaphasapha abafundi bejikijela amaphoyisa ngenhlalisuthi kanjalo namaphoyisa eSAPS kanye nawoMkhandlu emi ekubaduduleni ukuze basuke ngase sangweni. Siye koshicilela kusaboshwe umuntu oyedwa. Enye yezinto ekhalisa abafundi nengaqinisekiswanga yikuthi kusabhaliswe izitshudeni eziyizi-2 000, ezilinganiselwa ema-900 azikabhaliswa. UMkhandlu wabafundi uthi awububoni ubuhlakani ekuqaleni izifundo isibalo sababhalisile sisephansi kangaka.

Scroll To Top