Hlaziya Ipolitiki Ngolimi lwakho

Iyachichima yizikhalo inqola ye-ANC ebheke eNasrec

UKhongolose uya engqungqutheleni yokukhetha ubuholi kusasa eNasrec eGoli nomgodla onyinyithekayo. Kuwo kukhona izikhalo ezihlukahlukene zabantu baseNingizimu Afrika okuhlanganisa izinhlangano ezizimele, ezingenzinzuzo, ezimele abantu abangasebenzi, intsha, abesifazane nabamabhizinisi.

Kupolitiki mbumbulu: Ingozi yokwenza osopolitiki onkulunkulwana

Emiphakathini ethile osopolitiki baphenduka onkulunkulwana, okuyingozi Ukukhuluma okwejwayelekile ezikhulwini zikaHulumeni nosopolitiki kuthi iNingizimu Afrika inoMthethosisekelo…