EzoMasipala

Kusenzima komasipala ukufinyelela ebantwini

UHulumeni uvumile ukuthi uhlaka lweNqubomgomo yabahlwempu kaMasipala alukazifezi izinhloso zalo. Inhloso enkulu yalo mgomo ukuxhasa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now