Ezemindlalo Yabakhubazekile

Umthente uhlaba usamila ngoMahlangu

Ukunqoba indondo yesiliva kukaNtando Mahlangu (14) kumaParalympics azosongwa ngeSonto eRio de Janeiro, eBrazil kufakazele isisho…