UMsombuluko Wesinqumo

Iphodikhasti: UMsombuluko wesinqumo – Imithetho Yokhetho

Nina boHlanga, ukhetho lohulumeni bendawo selumenyezelwe. Ukhetho luzoba ngoMsombuluko mhla lu-1 kuLwezi ngowezi-2021. Lesi yisikhathi…

Iphodikhasti: Ipoliki yokhetho lohulumeni bendawo – Ingxenye 1

Nina boHlanga, ukhetho lohulumeni bendawo selumenyezelwe. Ukhetho luzoba ngoMsombuluko mhla lu-1 kuLwezi ngowezi-2021. Lesi yisikhathi…