Now Reading
Iphodikhasti: Ipoliki yokhetho lohulumeni bendawo – Ingxenye 1
Dark Light

Iphodikhasti: Ipoliki yokhetho lohulumeni bendawo – Ingxenye 1

Nina boHlanga, ukhetho lohulumeni bendawo selumenyezelwe. Ukhetho luzoba ngoMsombuluko mhla lu-1 kuLwezi ngowezi-2021.

Lesi yisikhathi sokukomelisa noma ukujezisa amaqembu kanjalo nabangenele ukhetho. Ukulekelela abavoti boHlanga ukuze benze isinqumo esiphusile, ElaboHlanga libe nochungechunge lwezifundo ngepolitiki yokhetho.

​​​​​​​Kulezi zifundo kumenywe ongoti, amaqembu kanye nalabo abangenele ngokuzimela ukuba bazokwenza izethulo kwaboHlanga. Bonke baphekwe ngemibuzo ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho uMfo waKwaNomajalimane.

Lonke uhlelo luqhutshwe ngolwethunga (isiZulu). Izikhala ebezikhona bezingama-5000 kuphela. Abafundi bebebhalisa ukuze bazibekele indawo.

See Also

LALELA: Kulesi siqephu sokuqala sochungechunge lwezifundo ngepolitiki yokhetho lohulumeni bendawo uMfo wakwaNomajalimane uxoxa noMnu uMawethu Mosery oyiSikhulu Esiphezulu kwa-IEC kuzwelonke.

Scroll To Top