Now Reading
Iphodikhasti: UMsombuluko wesinqumo – Imithetho Yokhetho
Dark Light

Iphodikhasti: UMsombuluko wesinqumo – Imithetho Yokhetho

Nina boHlanga, ukhetho lohulumeni bendawo selumenyezelwe. Ukhetho luzoba ngoMsombuluko mhla lu-1 kuLwezi ngowezi-2021. Lesi yisikhathi sokukomelisa noma ukujezisa amaqembu kanjalo nabangenele ukhetho. Ukulekelela abavoti boHlanga ukuze benze isinqumo esiphusile, ElaboHlanga libe nochungechunge lwezifundo ngepolitiki yokhetho. Kulezi zifundo kumenywe ongoti, amaqembu kanye nalabo abangenele ngokuzimela ukuba bazokwenza izethulo kwaboHlanga. Bonke baphekwe ngemibuzo ungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho uMfo waKwaNomajalimane.

Lonke uhlelo luqhutshwe ngolwethunga (isiZulu). Izikhala ebezikhona bezingama-5000 kuphela. Abafundi bebebhalisa ukuze bazibekele indawo.

Kulesi siqephu sesibili sochungechunge lwezifundo ngepolitiki yokhetho lohulumeni bendawo uMfo wakwaNomajalimane uxoxa noMnu uMawethu Mosery oyiSikhulu Esiphezulu kwa-IEC kuzwelonke.

Scroll To Top