Now Reading
Amagama abaya kuKhabhinethi kaRamaphosa angakudala ukuhlukana
Dark Light

Amagama abaya kuKhabhinethi kaRamaphosa angakudala ukuhlukana

Enkulumweni yakhe kubantu baseNingizimu Afrika yokwamukela inselelo yehlandla lesibili, uMengameli uCyril Ramaphosa wakhe isithombe zikaHulumeni oyimbumba ozofuqa intuthuko ngokungabheki ukuthi umphakathi undawanaphi.

Lo msebenzi uzobe uqhutshwa ngoNgqongqoshe okubhekeke bamenyezelwe noma nini kusuka namuhla njengoba uMengameli esefungisiwe.

Umsebenzi onzima nokubukeka ungaba nawo umthelela ekungabonini ngasolinye emaqenjini akuHulumeni Wobumbano amagama alabo abazohola kuhulumeni. IDemocratic Alliance ngomlomo kaNkk uHelen Zille isikubeke kwacaca ukuthi uMengameli kuzomele abonisane nabakulo hulumeni ngalabo abazoba ngoNgqongqoshe ngoba alikho iqembu elithole imiphumela evuna ukuba likwazi ukuthatha izinqumo ngalodwana. I-ANC neDA uma behlangene benza ama60% kulo hulumeni okubanika amandla okwenza noma yiziphi izinguquko ngaphandle kwe-IFP, iPA, iGOOD nePAC.

Yize uZille engafunanga ukuphumela obala ngokuthi yiziphi izikhundla ezibhekwe iDA ngoba esabela ukuthi kungenzeka bagcine ngokungazitholi, ukuvezile ukuthi bangasithakasela isikhundla sikaNgqongqoshe eHhovisi likaMengameli ukuze beluse UMengameli nezinqumo ezithathwayo. IDA ingena kulo Hulumeni Wokubambisana nje, ivele ishaya amakhala ngabanye be-ANC amagama abo athinteka ezenzweni zenkohlakalo kuKhomishini engokuGwamandwa Kwamandla Ombuso abangamalungu ePhalamende. Kubona kukhona uMnu uMelusi Gigaba, uMnu uGwede Mantashe, uMnu uDavid Mahlobo.

Yize uMantashe igama lakhe lagezwa iKomiti Lokuziphatha kwe-ANC, kepha kuningi osekushintshile kulandela izivumelwano zokusebenzisana kuhulumeni. Yize isifiso sikaRamaphosa siwukuba kungapholiswa maseko kuqale kusetshenzwe, maningi amathuba okuthi kube nokubambezeleka ngenxa yencindezi yeDA engase iwachithe amanye amagama. Ukwehlukana kwemibono ezindabeni ezithinta amazwe angaphandle, ngezinye zezinto ezingaholela ekukhulumeni ngozoba nguNgqongqoshe Wezokuxhumana Namazwe Angaphandle.

Odabeni lempi ephakathi kwe-Israel nePalestine iDA ne-ANC ababoni ngasolinye. USolwazi uWilliam Gumede uthi yise kuseva ukuthi sekungaqagulwa ngokuzokwenzeka kodwa kubukeka zizobakhona izinkinga. Uthe okokuqala kusazoba nzima ukuthi i-ANC ikujwayele ukuthi ayikwazi ukuthatha izinqumo ngayodwana. “Kuhulumeni Wokubambisana lisuke lingekho iqembu elidle umhlanganiso, kukhona ngaphakathi ku-ANC abasazoshaya amakhala”.

See Also

Uveze ukuthi ngokwabiwa kwezikhundla uma kungavulelwana izifuba kungabhimba uhlelo.

URamaphosa uthi akusetshenzwe

Enkulumweni yakhe ngaphansi kwesihloko esithi, “Iminyaka engama-30 yenkululeko, ukubambisana nokukhula” uthe okusemqoka ukudalwa kwamathuba emisebenzi, ukulwa nobugebengu nokudlanga kwezidakamizwa. Uthe angeke bakuthola ukuthula abantu bengenakho ukudla futhi bethola nezidingo zempilo noma ngabe basemadolobheni, emakhaya okanye emapulazini.

Scroll To Top