Now Reading
Njengakuleli uModi uzodinga ukubambisana naphikisayo e-India
Dark Light

Njengakuleli uModi uzodinga ukubambisana naphikisayo e-India

Emaqenjini amakhulu ezepolitiki emazweni, i-African National Congress (ANC) akuyona kuphela eyehlelwe ukwesekwa emuva kokhetho lukazwelonke nolwezifundazwe eNingizimu Afrika okuphoqa ukuthi ingene emshadweni namanye amaqembu ukuze ikwazi ukuqhubeka nokuphatha.

Kungokokuqala selokhu izwe lathola inkululeko ukuba leli qembu lithole amavoti angama-40% okulinika izihlalo ezili-159 kwezingama-400. I-ANC iye okhethweni inezihlalo ezingama-230. Kube ngesifanayo okhethweni lukazwelonke e-India iqembu elikhulu kuHulumeni eliholwa uNdunankulu uNarendra Modi lihlehlelwa zikhuni. Kuyiwe kulolu khetho iqembu likaModi, iBharatija Janata Party (BJP) lithwelwe ngeqoma. UModi wathatha izintambo zombuso eminyakeni eli-10 edlule iqembu lakhe lidla umhlanganiso ngamalengiso okhethweni.

Njengakuleli imiphumela yokhetho e-India iafana nenganekwane kwazise iBJP, iyona iqembu elifike nezinguquko kuleliya lizwe. Ube nesandla esikhulu ekufukuleni umnotho wezwe ngesikhathi evumela ukuba i-India ibe yingxenye yamazwe angaphansi kweBrics. Kumanje ukuhwebelana kwe-India iChina iRussia kusezingeni eliphezulu okwenza uModi abe nyamanambama kuMengameli uJoe Biden wase-United States of America kwazise ngaphambi kokusungulwa kweBrics i-USA namanye amazwe aseNtshonalanga abezixebulla kuzimbiwa namagugu ase-India.

Kuyibekaphi iBRICS

Ukuhluleka kweBJP ukuthola amavoti enele kuzophoqa leli qembu ukuba libheke engxenye eqenjini elizobambisana nalo kwaphikisayo. UMhlaziyi wezepolitiki emazweni ase-Asia uSolwazi uStevenson ozinze eNyuvesi yasePitoli uthi sekucacile ukuthi uModi neqembu lakhe abasenamandla okubusa izwe ngabodwana ngaphandle kokuthi babambisana namanye amaqembu. USolwazi uveza ukuthi ezikaModi zingazithola zikwenkulu inkinga ngoba amaqembu amakhulu aphikisayo imibono yawo ihlukene kakhulu kuneyeBJP. Lena iyona nkulumo eke yavela naseNingizimu Afrika ngesikhathi ziya ngokuqina izinkulumo zokuthi i-ANC kungenzeka ishade neDA.

I-India neNingizimu Afrika amazwe angamalungu eBRICS okungase kuwaphoqe ukuthi uma ebheka amaqembu azobambisana nawo kube ngawayisekayo iBRICS  futhi abe ngangabaxwayi ozakwabo kulo mfelandawonye njengeRussia, iChina neBrazil.

Yize abantu sebekhulumile ngevoti kulamazwe womabili, kepha kubukeka uModi noRamaphosa bezokudinga ukwelulekwa esigabeni seBRICS ngesinqumo abazosithatha ngokubambisana namaqembu aphikisayo. Kulokhu impendulo ingacishe ibe sobala ekutheni abaholi bamanye amazwe aphambili kuBRICS okuyiRissia neChina angeke bakujabulela ukuthi izindaba zalo mfelandawonye ziphumele emazweni angahambisani nawo. Lokhu kungadalwa ukuthi uma i-ANC ibambisana neDA, kanye neBJP yenze uHulumeni owodwa namaqembu aphikisayo, amazwe aseNtshonalanga angathola intuba yokungena kuBRICS ngoba lamaqembu aphikisayo asakholelwa eNtshonalanga. 

See Also

Okusolwa ukuthi kwehlise ukwesekwa kweBJP e-India isinyathelo sikaModi esikhombisa ukusebenzisa amandla nehhovisi lakhe ukulawula abezindaba, ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu nokufaka kakhulu inkolo kwezepolitiki.

NgoMasingana emkhankasweni wakhe wokhetho, wavula ithempeli labenkolo yamaHindu edolobheni i-Ayodha elisembangweni oshisa phansi phakathi kwamaHindu nabenkolo yobuSulumane. Abalandela inkolo yobuSulumane  bancane kakhulu ngokwesibalo emadolobheni amakhulu e-India kodwa bathe bazokwenza konke ukuthi iBJP ilahlekelwe izihlalo ePhalamende. Abavoti benkolo yobuSulumane sekuyisikhathi eside bekhala ngokucindezelwa nokungafakwa ezinhlelweni zikahulumeni abakubona njengokubacwasa ngoba bengahambisani nenkolo kaNdunankulu. 

Kuyiwa okhethweni nje uModi ubethwelwe ngeqoma ngokuthi uzokwazi ukuthatha ihlandla lesithathu, ukujika kwezinto kuqale ukubonakala kusaqhubeka ukubalwa kwamavoti ngoLwesibili. Idolobha elisembangweni phakathi kwamaHindu namaMuslim i-Ayodha lapho uModi ebebheke khona ukuthola amavoti amaningi kulo akalibonanga elidlalayo. Linqotshwe iqembu eliphikisayo ngamalengiso ngevoti lamaSulumane.

Scroll To Top