Now Reading
Izinqumo zokusebenzisana kwamaqembu zizoba nomthelela okhethweni loMasipala
Dark Light

Izinqumo zokusebenzisana kwamaqembu zizoba nomthelela okhethweni loMasipala

Ngesikhathi amaqembu esabamba eyeka ngokuthi azobambisana kanjani lapho lingekho elinqobe ngamalengiso, izinsuku ezili-14 ezinqunyiwe zokusungulwa kukahulumeni ziya ngomutsha wendoda. Kuze kube manje amaqembu azivulile izandla ekubambisaneni.

Kulokhu alikho iqembu elingeke laba neqhaza elizobonakala ekubambisaneni njengoba abavoti bekhulumile. IDemocratic Alliance isikushilo ukuthi kukhona konke ekwenzayo izobeka phambili amaqembu ebambisene nawo kuMoonshot Pact okuwumbimbi lamaqembu aye okhethweni enezinhloso zokwehliswa ukwesekwa kwe-ANC kube ngaphansi kwama-50%. Kulama qembu kukhona i-Inkatha Freedom Party, i-Action SA, iFreedom Front Plus iNational Freedom Party, iBuilt one South Africa, i-UIM. IKwaZulu-Natal yisifundazwe esibhekwe kakhulu ngokuthi uHulumeni wakhona uzokwakhiwa yimaphi amaqembu kulandela ukunqoba koMkhonto wesizwe ngama-45%, kwalandela i-Inkatha Freedom Party ngama-18.1%.

Umhlaziyi wezepolitiki uBheki Mngomezulu uthi amaqembu kumele akhumbule ukuthi izinqumo azozithatha manje ngokusebenzisana kohulumeni zizoba nomthelela okhethweni loHulumeni Bezindawo ngonyaka wezi-2026. 

Uveze ukuthi uma abavoti bengenilesikile ngezinqumo ezithathwa ngamaqembu abawavotele, ilaka labo bangaliveza okhethweni loMasipala ngokuwancisha ivoti. UMngomezulu uvumile ukuthi iKwaZulu-Natal iyisifundazwe esimqoka nesibhekwe kakhulu ekubambisaneni kwamaqembu. “KwelikaMthaniya zimbili izinto ezingenzeka ukuthi amaqembu amancane ahlangane abe umbimbi achithe uMkhonto Wesizwe uzithole usuyiqembu eliphikisayo noma iMK isebenzisane nelinye lamaqembu amancane”.

See Also

Uthe akungatshazwa ukuthi iKwaZulu-Natal izoba nomthelela kokwenzekayo ekubambisaneni kwamaqembu kuzwelonke ngenxa yesibalo esikhulu sabantu abavotile kuyo futhi isazoqhubeka nokuba yinoni ngenxa yokuthi yisona sifundazwe esinamachweba amabili nesibukeka sithuthuka kwezomnotho.

Scroll To Top