Now Reading
Kuzokwehla umthwalo ngentengo kaphethroli
Dark Light

Kuzokwehla umthwalo ngentengo kaphethroli

Uzothi ukwehla kancane umthwalo emahlombe kubanikazi bezimoto njengoba ngenyanga ezayo uJuni intengo kaphethroli kubhekeke ukuba yehle emuva kokunyuka izikhathi zilandelana amahlandla amathathu kusuka kuqale unyaka. Lesi memezelo senziwe i-Automobile Association (AA). NgokweCentral Energy Fund (CEF) uphethroli wohlobo lwe-95ULP kubhekeke ukuba wehle ngo-61c ilitha, kuthi owohlobo lwe-93 wehle ngo-61c ilitha.

Abazohlomula kakhulu ngabasebenzisa udizili wona ozokwehla ngo-74c ilitha kanjalo nopharafini ozokwehla ngo-69c ilitha. Kuthiwa okuholele kulokhu kwehla okungokokuqala onyakeni, kube ukusimama kwerandi nokwehla kwentengo kawoyela emhlabeni. Isitatimende sakwa-AA sithi izindleko zokuthuthwa kwempahla emhlabeni zehle kakhulu kusuka kuqale inyanga uMeyi nakho okube ngokunye okusizile ekwehleni kwentengo kaphethroli. IRandi liphinde lasimama uma liqhathaniswa neDollar okuyinto osekunesikhathi ingenzeki.

“Ukwehla kukaphethroli kuyizindaba ezinhle kubanikazi bezimoto nabasebenzisa izithuthi zomphakathi abebevaleleke ekhoneni ngenxa yokunyuka kwezindleko ezinyangeni ezedlule. Yize uphethroli usabiza uma kuqhathaniswa nesikhathi esedlule, kodwa uzoba khona umehluko omncanyana,” ngokusho kwabakwa-AA. Isinqumo sokwehla kwentengo kaphethroli ngoJuni sizokwehlisa amaphaphu nakubagibeli njengoba bese inkulu ingebhe ngokuthi abamatekisi kungenzeka bayinyuse imali yokugibela ngenxa yengcindezi kaphethroli.

See Also

Muva nje esitatimendeni soMkhandlu wamatekisi iSouth African Taxi Council (Santaco) yaveza ukuthi yize bedonsa kanzima ngokunyuka kukaphethroli, kodwa benza konke ukuhlangabezana nabagibeli ngoba yibo umsebenzi wabo omi ngabo. Le nhlangano ingase ikhulume eyokunyusa imali yokugibela ngoJulayi. ISantaco ikhala ngokuthi ayilutholi uxhaso kuhulumeni njengoba kwenzeka ezinkampanini zamabhasi.

Scroll To Top