Now Reading
Ucula ngesiZulu yize engowaseMaputo
Dark Light

Ucula ngesiZulu yize engowaseMaputo

Yize azalelwa eMbabane Eswatini kodwa akakhohlwa ukuthi ikhaya lakhe liseMaputo eMozambique. Akuyona into ehamba phambili leyo kumzwilili odume ngomculo opholile ohambisana nesigqi seJazz uRhodalia Silvestre. Kuyena ungumAfrika osebenzisa umculo wakhe ukuhlanganisa zonke izizwe ezwenikazi.

Umculo wakhe unesigqi sereggae, iPop kanti akubuzwa ukuthi uvutshelwe e-Afrika. Wazalwa ngowe-1986 eMbabane nayilapho uthando lwakhe lomculo lwaqala khona eneminyaka eyishumi. Unesiphiwo esingandile sokucula ngezilimi ezehlukene kusuka kusiPutukezi, isiZulu, isiXhosa, isiShangane, isiChichewa nesiSwati. Usehambele amazwe amaningi washiyelana inkundla nezinkakha zomculo kuleli nasemazweni aphesheya. Kukhona kubalwa uDon Laka, ujudy Boucher, iJimmy dludlu, uMaya Cool, noThomas Hojani. abantu baseNingizimu Afrika bayayazi lengwazi yomculo ngoba isike yabonakala izikhathi eziningi edilini lomculo iCape Town Jazz Festival.

INingizimu Afrika ifana nekhaya lakhe lesithathu ngoba uthi ulwazi oluningi lomculo uluncela kubaculi balapha. Njengoba sezihubela sakusha ngamaholidi kaZibandlela abantu basemozambique bazozitika ngomculo walesi sihlabani kwazise sizoba yingxenye yamakhonsathi amaningi omculo. Umdidiyeli wesitebela aqopha ngaphansi kwaso i-Into Music uNelisa Lawton uchaza lomculi njengomuntu osondelene kakhulu nabalandeli bakhe. “URhodalia unesibunge kubalandeli bakhe futhi akukho neyodwa ingoma yakheengayitholi indawo ezinhliziyweni zabo, labo abathanda umculo bazowuthokozela isikhathi sakhe.”Uveze ukuthi uzoletha izingoma ezimnandi ezixubene nezaseMozambique namanye amaculo ase-Eswatini naseNingizimu Afrika.Manje usehlonishwa njengomunye wabadlali abaphambili eMozambique.

See Also

Ezingomeni zakhe ezizolandela uzosebenzisana noBongiwe Dlamini nomshayi wezigubhu uMwesigwa Kisaakye.UDlamini ungumculi, umbhali wamaculo kanye nembongi. Umculo ubuyindlela yakhe yokuqala yokukhuluma, umsebenzi wakhe njengomculi uthatha iminyaka engama-24.Abanye abaculi asesebenza nabo kukhona ongasekho uRay Phiri weStimela, uJoe Nina, (MZ) uChico Antonio, u-Azagaia, uCremildo Caifaz, uPedro we-340ml, uMilton Gulli noPak Djamena.

Scroll To Top