Now Reading
Imibala ezwenikazi ichaza imuva nesikompilo laboHlanga
Dark Light

Imibala ezwenikazi ichaza imuva nesikompilo laboHlanga

Inyanga yobu-Afrika uNhlaba iwuphawu lobunye nokuzigqaja ngesiyikho, okuningi kwakho okususelwa kwimibala ewuphawu lokuningi


Njengoba kuqala ikota entsha yonyaka, siyakhunjuzwa ukuthi uNhlaba yinyanga yomgubho waminyaka yonke woSuku lwe-Afrika. Lolu wusuku oluhlonishwa kakhulu ezwenikazi lubungazwa  zingama-25 enyangeni.

Amasiko ase-Afrika akhombisa injabulo, acacile futhi  futhi axhumene nemibala – kusukela ekuhlanganiseni imithunzi yenkululeko kuya emihlobeni evusa amadlingozi yethemba, umbala wamukelwa njengolimi olungakhulunywa. Ngephalethi eliqhakazile nesipho sokuxoxa indaba njengathi izingane zaboHlanga.

Ukubaluleka kwemibala kwamasiko ezwekazi i-Afrika

Ngokwesiko lase-Afrika, imibala ngokwemvelo inesimo esingokomfanekiso ezindaweni ezihlukahlukene, okuhlanganisa lapho kusetshenziswa imibala ecebile nenamandla ezindwangu zase-Afrika nasezimpahleni zase-Afrika.

Imibala ingamela imizwa ehlukahlukene, amasiko kanye nokunqoba ngemuva kwemizabalazo. Sekungamakhulu eminyaka i-Afrika ibhekene nezinxushunxushu ezilandelwa yinkululeko futhi lokhu kubonakala ngemibala eyingxenye yempilo yase-Afrika.

Isibonelo, amafulegi ezizwe ezihlukahlukene zase-Afrika abonakala anemibala eminingi ukudlala amanye amazwe angekho kuzwekazi.

Inhlanganisela yombala obomvu, omnyama, ohlaza okotshani, omhlophe kanye nohlaza okwesibhakabhaka okuvame ukutholakala kumafulegi amazwe ase-Afrika aqukethe izithombe ezibaluleke kakhulu kwizakhamizi zawo wonke amazwe ezwekazi. Embonini yefashini, uphawu lombala lusebenza kakhulu.

Abaklami base-Afrika bavame ukusebenzisa uxhaxha lwemibala namaphethini ukumela izimo ezihlukahlukene zamandla nemizwa yalowo osuke eyigqokile impahla angase azizwe ngayo. Imibala ibe nomthelela omkhulu ezimpahleni zase-Afrika kanye nezimboni zemfashini zendabuko nezamanje zase-Afrika njengoba izincazelo zemibala ziye zavela kancane kancane kuwo wonke umlando ukuze kwakhiwe uthingo lwemiklamo etholakalayo namuhla.

Uma uqonda izincazelo zangempela ngemuva kwezinhlobonhlobo zemibala yase-Afrika, ungakhetha izindwangu ezifanelekile, amaphethini kanye nenhlanganisela yemibala ezofanelana nanoma yisiphi isikhathi esithile.

Imibala efudumele

Imibala efudumele ingenza izingubo zase-Afrika ezinhle. Zihlanganisa umbala obomvu, o-wolintshi, okunsomi nokuphuzi futhi lemibala ikhanya ngokwedlulele futhi igqamile. Inhlanganisela yemibala yase-Afrika ivame ukubandakanya le mibala ukwenza izingubo ezimangalisayo.

Ukusetshenziswa kombala owolintshi, obomvu kanye nonsomi ezembathweni akugcini-nje ngokwenza izevatho ezinhle , kodwa futhi kunencazelo ejulile ngemuva kwakho.

See Also

Imibala epholile

Imibala epholile ihlanganisa okuluhlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza okotshani  futhi ngokuvamile imele imvelo emasikweni ase-Afrika. Kodwa-ke, umbala ngamunye unencazelo yawo ethize ezembathweni zase-Afrika.

Umbala ohlaza okwesibhakabhaka

Umbala ohlaza okwesibhakabhaka umbala wokuvumelana nothando, obonisa ukubaluleka kokuthula nokubambisana. Lombala uvamise ukusetshenziswa ngokuhlanganiswa neminye imibala ukwenza itapestry ecebile yamandla enomfanekiso ojulile ngemuva kwayo.

Izindwangu eziluhlaza okwesibhakabhaka  zisetshenziswa kakhulu emazweni aseNingizimu Afrika uma kwenziwa i-Leteisi kanye neziShweshwe. I-Afrika yaziwa ngokugqama nobuhle bayo. Hlanganyela nathi ekubungazeni ubuhle bakhe. #AfricaDay #Izingane Zabohlanga.


Khumbula ukuthi uma ufisa sikulekelele kulokhu wena nesikole sakho ungasithinta ku: nobenguni@bayedenews.com

Scroll To Top