Now Reading
Imigubho yamalungelo iphenduke inkundla yokukhankasa
Dark Light

Imigubho yamalungelo iphenduke inkundla yokukhankasa

Kuvuke iminjunju kwathinteka namanxeba asaphola emindenini nezihlobo zalabo ababhubha behlaselwa amaphoyisa ngesikhathi sombhikisho wababephikisana nomthetho wokuphathwa kwamapasi eSharpevile zingama-21 kuNdasa we-1960. Izolo ekuseni imindeni yabasala enkundleni ihambele emathuneni eSharpeville Memorial Park iyobeka izimbali eziwuphawu lwesikhumbuzo. Ababili asebeyingxenye yabambalwa abasadla anhlamvana abasinda kulesi sibhicongo babonakale behambisana nemindeni. Bangama-69 abantu abaphangalala, abangama-180 balimala.

Emuva kokubekwa kwezimbali imindeni ibambe inkonzo emfushane yabe isiyahlakazeka. Ngaphandle kwendawo yesikhumbuzo amaqembu ahlukene ezepolitiki abethe chithi saka nabaholi bawo. I-ANC ibiviliyela namasosha oMkhonto Wesizwe, eceleni i-Economic Freedom Fighters yenza okufanayo. Kusuke isidumo ngesikhathi amalungu e-ANC nawe-EFF eqhumisa isigwagwagwa kwaze kwangenelela amaphoyisa. Isikhumbuzo salo nyaka siphenduke umkhankaso wezepolitiki abaholi bamaqembu begudlana ngezinkulumo. Izinkulumo eziningi bezingokuthi uHulumeni we-ANC usuhlulekile waphelelwa nayisineke njengoba muva nje ezweni sekunenkinga entsha yamanzi ngaphezu kukagesi.

Ethula inkulumo yosuku kulesi simbuzo uMengameli uCyril Ramaphosa abantu bakuleli kuningi okumele bakujabulele kulesi sikhathi seminyaka engama-30 yenkululeko. Uthe namuhla ebantwini abayisi-8 kwabayishumi banezindlu okuyinto eyayizwakala ngendaba ngesikhathi sikaHulumeni wobandlululo. Uthe uHulumeni wobandlululo  eNingizimu Afrika wenza ngenhloso ukubandlulula aboHlanga, benqatshelwa izinga lemfundo elilingana nelabaMhlophe, bengavunyelwe ukwenza  imisebenzi efanayo  nokuhlomula ngamathuba kwezomnotho. Uthe lokhu kwadala ububha kwaboHlanga  lapho abaMhlophe babephila impilo entofontofo. Ephawula ngokunqanyulwa kukagesi osekuphenduke ingxenye yempilo ezweni uthe inkinga yokunqanyulwa kukagesi izolungiseka futhi kungekudala izobe isingumlando. “Eminyakeni engama-30 siphumelele ukuvula iminyango yemfundo kubona bonke abantu baseNingizimu Afrika, seseka abafundi ezikoleni nalabo abasemazingeni aphakeme emfundo abaphuma emindenini edonsa kanzima,” kusho uRamaphosa

IPan Africanist Congress, i-Azapo ne-African Congress for Transformation kaMnu u-Ace Magashule bahlangane ndawonye babeka izimbali emathuneni. Ekhuluma lapha uMagashule ugxeke i-ANC ngokungasishayi mkhuba isibhicongo saseSharpeville, kodwa esisebenzisela ukukhankasa.

Umholi weDemocratic Alliance uMnu uJohn Steenhuisen  ukhulume nabalandeli baleli qembu nomphakathi eNelspruit Amphitheatre esifundazweni iMpumalanga. Lo mholi usebenzise lolu suku ukwethula izethembiso zokhetho zaleli qembu. Utshele abalandeli beDA ukuthi yileli qembu kuphela eliyokwazi ukutakula abantu baseMpumalanga enkingeni yokuntula amanzi emuva kweminyaka engama-30 bephendulwa ibhola lomnqakiswano iDA. USteenhuisen uthe uma abantu bebanika ithuba lokuhola bazokwenza isiqiniseko sokuthi amalungelo abo angeke aphazamiseke, bayoqinisekisa ukuthi amanzi banawo zingathi zonke.

See Also

I-Action SA isebenzise usuku Lwamalungelo Abantu ukumasha ezitaladini zaseSharpeville njengophawu lokuhlonipha ababulawa kulesi siga. Le mashi ibiholwa uMengameli waleli qembu uMnu uHerman Mashaba ekanye nophakanyiswe yileli qembu njengoNdunankulu eGauteng uFunzi Ngobeni. UMashaba ugxeke iqembu elibusayo ngokuguqula lisikhumbuzo saseSharpeville umbukiso. Kuhluke ngani ukuthi sekuwumcimbi wama-Oscars. Kungani kuze kusetshenziswe ukhaphethi obomvu lapho kwenzelwe khona umcimbi eSharpeville Memorial Garden. “Akwenzi mqondo ukuthi amaqembu ezepolitiki abuyele eSharpeville minyaka yonke ngosuku lwalesi sikhumbuzo ekubeni umphakathi wendawo usadonsa kanzima,” kusonga uMashaba.

Umholi weqembu iRise Mzansi uMnu uSongezo Zibi utshele izinkumbi zabalandeli baleli qembu ukuthi uma uhulumeni eziphuca amanzi nokudla ngezinye izindlela usuke ezama ukuzibulala. “Namuhla asibungazi nje kuphela isikhathi esedlule, kepha sikhuluma nangesikhathi samanje. Uthe njengamanje sekunenkinga entsha abantu bakuleli ababhekene nayo okuyinkinga yamanzi esihlasele kuzona zonke izindawo ngisho nalezo ezisemadolobheni.

Scroll To Top