Now Reading
Isikhukhukazi esifukamele umculo nobuntatheli uKaryna
Dark Light

Isikhukhukazi esifukamele umculo nobuntatheli uKaryna

Yize ezalwa ngabazali abaphuma emazweni ahlukene kodwa uthi ingxenye enkulu yempilo yakhe ingasohlangothini lwakanina  ngoba abazali bakhe abazange bashade. Umculi ophinde abe intatheli uKaryna Gomez ukholelwa kakhulu esintwini nasekuphileni ngokulandela isiko lase-Afrika. Wazalelwa eGuinea Bissau zi-13 kuNhlolanja we-1976, uyise ungowakuleli lizwe, unina ungowokudabuka eCape Verde. Kuyena iCape Verde iza kuqala ngoba ilapho engowakhona futhi naye orissa ukuphelela khona.

Waqala ukuzihlanganisa nomculo ngonyaka we-1997 ecula neqembu lomculo wokholo laseBrazil iRejoicing Mass eSao Paulo. Ngesikhathi ehlala eBrazil yilapho afundela khona ubuntatheli eNyuvesi yakhona. Khona esecula usebenzele izinkampani ezihlukene ecoshela izindaba okukhona kuzo i-Associated Press, iRTP namaphephandaba omphakathi. Ngaphandle kokubhala omunye umsebenzi wakhe awenzayo uma engekho esiteji ukusebenzisana nezinhlangano zomphakathi ezingenzi nzuzo. Emculweni ugqame kakhulu ecula namaqembu njenge-Orquestra Super Mama Djombo. 

Uke wahlala isikhathi eside ePortugal elolonga umculo wakhe. Kulapho akhipha khona i-albhamu yakhe yokuqala esihloko sithi, Mindjer, Kwakwenzayo uthi ekugcineni usuke enehloso yokusiza imiphakathi njengoba nengxenye yemali ayizuza edilini lomculo ayelihlelile e-Abidjan e-Ivory Coast walekelela ngayo ekwakhiweni kwesikole eGuinea-Bissau esamukela kuphela abafundi bamantombazane. 

Usehambile amazwe ahlukahlukene phesheya kwezilwandle kodwa i-Afrika uthi iyohlala iyikhaya kuye. Kulandela ukuhambela amazwe ephromotha umculo wakhe  wabuyela eGuinea-Bissau lapho aqhubeka khona nomsebenzi wobuntatheli esebenzela uphiko lweRTP. Uke wazibangela amazinyo abushelelezi kuHulumeni wakuleliya lizwe ngesikhathi egxeka owayenguMengameli uJose Mario Vaz emsola ngokwehluleka wancama ukubhekana nezinselelo zezwe nokusiza umphakathi. Umculo wakhe ungolwimi lwesiPutukezi udayiswa kakhulu emazweni asenhla ne-Afrika lapho lolu lwimi lukhulunywa khona kakhulu.  

See Also

Ukucula nokubhala uthi yinto engaphakathi kuye yingakho kungelula ukuba kube khona azokuhambisa phambili kokunye akushiye ngemuva kulokhu kokubili. Usehlonishwe ngemiklomelo eyehlukene eCape Verde naseGuinea-Bissau. Kuyona kukhona oweHighlight Interpretation Award awunikwa uhulumeni waseGuinea-Bissau, ngesikhathi kunedili iGuineendadi Gala, uphinde wahlonishwa ngomklomelo weBest PALOP ngokuba ngumculi wesifazane ovelele ku-African Entertainment Awards eNew Jersey e-USA

Scroll To Top