Now Reading
Selikunyunyana olokudilizwa kwabadlali boSuthu
Dark Light

Selikunyunyana olokudilizwa kwabadlali boSuthu

AMazulu ahlela ukudiliza abadlali abangekho ezinhlelweni zomqeqeshi weqembu uPablo Martins.

ElaboHlanga lihoshe ngemithombo yalo ethembekile ukuthi Usuthu selukhiphe izincwadi ezazisa abadlali ngezinhlelo zokudiliza.

Phakathi kwabadlali abayingxenye yalolu hlu kukhona uSibusiso Mabiliso, Mxolisi Kunene, Mswati Mavuso, Mfanafuthi Mkhize noSiphesihle Maduna.

ElaboHlanga linazo izincwadi ezithunyelelwe la badlali.

“Izincwadi zinikwe abadlali ngoLwesithathu. Isihloko salezi zincwadi sifundeka kanje: Isaziso sokuqala uhlelo lokudiliza ngaphansi kukasomqulu ka-189 ngaphansi kwemithetho yabasebenzi eNingizimu Afrika.  Le ncwadi inezihloko eziyisikhombisa. Isihloko sokuqala sichaza ukuthi iqembu lithathe leli gxathu ngenxa yezimo zokusebenzisana nezinguquko ezinziwa yithimba labaqeqeshi eziphoqa ukuthi iqembu linciphise isikwati ukuze kusebenzeke kahle. Isihloko sesibili sichaza ngokuthi iqembu liqale lolu hlelo ngenxa yokuthi lizama ukufeza izinhloso zalo zokugcina amabhuku ebhalansile,” kubeka le ncwadi ekhona kwelaboHlanga.

Bonke abadlali abayingxenye yalolu hlelo bayalelwe ukuthi bangalubhadi ejimini kuze kuphothulwe lolu hlelo. 

NgoLwesithathu bebenemihlangano ezimele noPedro Dias obezobachazela ngale ncwadi abanikwe yona.

“Isihloko sesithathu sichaza ngokuthi iqembu lizama ukwehlisa isibalo sabadlali ukuze likwazi ukugcina amabhuku esesimeni. Siphinde sichaze ukuthi iqembu lizimisele ngokusiza abasebenzi ukubhekana nalolu hlelo kodwa iqembu lizimisele ngokuxhumana nabasebenzi ukuchaza lolu hlelo luka-189 olungenxa yezimo zokusebenza futhi oluyingxenye yezinkontileka. Isihloko sesine sichaza ngenkontileka yomdlali ngayedwa nokuthi uyingxenye yalolu hlelo. Isihloko sesihlanu sithi ngenxa yezindleko zemali nesimo somnotho esingekho sihle neze ezweni lonke yingakho iqembu lithathe lesi sinqumo. Esesithupha sichaza ngokuthi iqembu livule iminyango yokuxhumana uma kunemibuzo ngalolu hlelo. Isihloko sesikhombisa sichaza ngokuthi abadlali bangalubhadi ejimini kuze kuphothulwe lolu hlelo mhla zingamashumi amathathu nanye kuMasingana.” Kubeka le ncwadi ebhalwe ngumqondisi wezithinta iqembu uPedro Dias.

See Also

Mhla zingamashumi amabili nesikhombisa uDias uzophinde abambe omunye umhlangano nalabadlali.

ElaboHlanga lithole izindaba zokuthi izimenenja zalabadlali sezivele zibikele inyunyana yabadlali ngalolu daba. 

Inyunyana isilinde umhlangano wesibili bese ithatha izinyathelo ezinqala ngalolu daba.

Scroll To Top