Now Reading
Ngabe uMathunjwa uphendlela i-Amcu ikhaya elisha?
Dark Light

Ngabe uMathunjwa uphendlela i-Amcu ikhaya elisha?

Yize kwanda ukukhuluma okuthi izinyunyana zabasebenzi ziya ngokuphelelwa udosi nokuhlehlelwa izikhuni ngenxa yokubeka phambili izindaba zezepolitiki  kunezabasebenzi, kepha zisenomthelela omkhulu ekulawuleni abasebenzi. Iningi lamaqembu ezepolitiki lakhela ngamaqubu ezinyunyana ngenxa yesibalo esikhulu sabasebenzi abagcina sebevotela wona. Okunye ukukhuluma kuthi ukwehla kwezinga lokuqashwa kwabantu eNingizimu Afrika kunawo umthelela ekuphelelweni ngamandla kwezinyunyana. 

Enye yezinyunyana ezinezwi elizwakalayo ezimayini i-Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu) yathola udumo ngesibhicongo sokutholana phezulu kwamaphoyisa nabasebenzi basemayini iLonmin eMarikana  esifundazweni iNorth West zili-16 kuNcwaba we-2012. Emuva konyaka kusungulwe i-Amcu eyaba namandla amakhulu yagudluza iNational Union of Mineworkers (NUM) ezimayini eziningi, kwasungulwa iqembu i-Economic Freedom Fighters (EFF) nguMnu uJulius Malema.

Sekungumlando ukuthi i-EFF ne-Amcu bathola ukwesekwa okukhulu eMarikana. Amavoti amaningi e-EFF ngesikhathi sokhethoi lukazwelonke ngowe-2014 aphuma kuyo le ndawo kuze kube yimanje inamakhansela amaningi eMarikana. UMengameli wnyunyana i-Amcu umnu uMnu uJoseph Mathunjwa akazange akufihle ukuthi bakha ngankezonye ne-EFF ngoba yilona qembu elama namabantu baseMarikana. 

Noma kuyiwa okhethweni uMathunjwa ubegqugquzela amalungu e-Amcu ukuba avotele ezikaMalema. naye lo mholi siqu sakhe ugcine esezakhele udumo ngokungahlonizi ekuphimiseni  akucabangayo, ikakhulukazi uma kuzovikela isithunzi sabasebenzi basezimayini. Okunye okukhumbulekayo yizinkulumo zakhe azenza ngesikhathi sesikhumbuzo sokuqala sabavukuzi eMarikana. Lapho  wafanisa lesiya sibhicongo  njengesifana ncamashi naleso sangowe-1960 sokuqothwa kwabantu eSharpeville nguhulumeni wobandlululo. Wathi okudabubukisayo ukuthi isibhicongo saseMarikana senzeka sekukhona umthethosisekelo omusha wentando yabantu.

“Kuyadabukisa ukuthi labantu abazishaya isifuba ngokuthi basikhulula abaliboni iphutha ngesihluku esikhonjiswe ngamaphoyisa kubantu, yibo futhi abadedele amaphoyisa abulala abavukuzi,” kusho uMathunjwa ngaleso sikhathi.

Yize ekuholeni kwakhe kusuka kasungulwa i-Amcu ngaphakathi bekulokhu kukhona  abamhlalise ngesinqe esisodwa ngenxa yokwehlukana ngokwamaqembu ezepolitiki. Izinkulumo zakamuva zikaMathunjwa zibonakala njengomuntu okungathi usenemizwa yeqembu elisha elixebuke ku-African national Congress uMkhonto Wesizwe (MK) okumanje iholwa nguMnu uJacob Zuma.

Ekhuluma kweminye yemihlangano ye-Amcu uMathunjwa uthe kuyaxaka manje uma uZuma esephenduke intandokazi ekubeni kwakuyibo abantu ababethi ugcwele inkohlakalo.

See Also

“Uma sizobheka nje ngaphambi kokuthi uZuma axoshwe ebusuku izinto zazihamba kahle ezweni. Kujani nje manje, konke okuningi obese kukhona kuyalimala, kuphela nemisebenzi,” kusho uMathunjwa enkulumweni eyananela ngehlombe nenhlokomo.

Kukhona ukukhuluma okuthi uMathunjwa useya ngalapho umoya uvunguzela ngakhona ngenhloso yokugcina i-Amcu isemandleni ezimayini ngokuthi izihlanganise neqembu elibonakala njengeliyintandokazi kubavoti kulesi sikhathi.

Umbuzo omkhulu ngothi kungenzeka yini ukuthi uMathunjwa atholele i-Amcu ikhaya elisha kuMkhonto Wesizwe.

Scroll To Top