Now Reading
Siya ngokuphela isineke ku-ANC ngoMbalula
Dark Light

Siya ngokuphela isineke ku-ANC ngoMbalula

Izinkinga ezikhungethe uKhongolose njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke nonyaka ziya ngokuqonga. Kepha kulokhu kubonakala umkhonto ugwaza ekhaya ngezinkulumo zakamuva ezenziwa uNobhala Jikelele waleli qembu uMnu uFikile Mbalula. Ukushuba kwesimo kuthiwa sekuholele nasekutheni ubuholi obuphezulu enhlanganweni  bushaye amakhala ngokuziphatha kukaMbalula nokukhuluma esidlangalelini izindaba zegceke. 

Ngaphakathi enhlanganweni kukhona abathi uMbalula uyadinga ukwelekelelwa ngoba unengcindezi yokuphunga itsunami yokungenisa kweqembu elisha uMkhonto Wesizwe elifolosa ngowayenguMengameli uMnu uJacob Zuma.Bathi emizamweni yakhe yokubeka uKhongolose njengowehlukile ugcina eseshalalile olimini. Okwakamuva okubonakale kuhlaza i-ANC ukuphawula kwakhe ngodaba luka swimming pool emzini kaZuma eNkandla lapho evumile ukuthi basenga ezimithiyo ukuze bavikele uZuma. UMbalula uthi kwadingeka ukuthi babize iswimming pool nge fire pool. “Saya ePhalamende sasungula ikomiti lesikhashana, nokwathi uma sekuvotwa savota ngeningi. Kukhona abantu abalahlekelwa imisebenzi yabo ngaleso senzo. 

Ngokuphawula kwakhe ngale ndlela ezinkundleni zokuxhumana abantu babeke imibono ehlukene kukhona abathi kuyacaca ukuthi akukho okuliqiniso okungalindelwa kule nhlangano uma uNobhala wayo evuma esidlangalaleni ukuthi banamanga. I-ANC kubonakala ikhingcekile ngokuphawula kukaMbalula ngalolu hlobo ngoba uSihlalo ayo uMnu uGwede Mantashe uzamile ukubhula umlilo kwasho ukuthi amalangabi aseyagqamuka. UMantashe utshele abezindaba ukuthi uMbalula udidwe ukuba khona kwabezindaba weqiwa yinjabulo waze wakhuluma izinto ezingamfanele. UMantashe uthe emuva kokuya eNkandla bavumelana ngokuthi lowaya kwabe kunguswimming pool koda ongasetshenzisa njenge fire pool ngenxa yokuthi wawugcwele amanzi. Uqhube wathi uma ungumholi kumele uwacwecwe amagama akho ngasosonke isikhathi. Kwabanye ukuphawula kukaMantashe kuzwakale njengokubhibhidla. 

Owabe enguNgqongqoshe Wamaphoyisa ngaleso sikhathi nelungu eliphezulu kuKhongolose uMnu uNathi Nhleko ushiye angalazi ngoMbalula embiza “ngoginquthuvi” okuyisilwane esivame ukuhlala esibayeni sidle ubulongwe.UNhleko ethe eminyakeni eli-112 yokusugulwa kukaKhongolose kuyaqala ukuthi ibe noNobhalala onjangaleno. “Ungaqala kanjani ngokukhula bese kulandela ukucabanga,” kusho uNhleko enkulumweni eqoshiwe abekhuluma kuyo nomuntu othile ngalolu daba. UMbalula uyaziwa ngokukhuluma ngokungacabi. 

See Also

Njengoba kuqala unyaka igama lakhe beliphezulu ezinkundleni zokuxhumana ekhuluma ngokuthi ukunqanyulwa kukagesi kuzophela ngozibandlela wezi-2023, okuthe ngosuku lwesibili kowe-2024 u-eskom wamemezela ukubuya kwakho. Eziphungela uthe yena wayekhuluma into eshiwo i-ANC akuyena ophethe kwa-Eskom. Ngonyaka odlule kwamele axolise ngenkulumo ayenza lapho athi uNgqongqoshe wamabhizinisi Kahulumeni uMnu uPravin Gordhan uma engaziphakamisi izinyawo ekulungiseni iTransnet, izinyawo zizogcwala udaka. Nguye futhi owagxeka owayenguMengameli uMnu uMbeki ngokuthi usekhulile useyanhlanhlatha uma ekhuluma. Kulokho wayephawula ngezinkulumo zikaMbeki ngokungeneliseki ngendlela izinto ezenzeka ngayo kuKhongolose. Nakulokho kwakumele axolise. Ubuholi obuphezulu kuthiwa sebuphelelwe isineke ngoMbalula njengoba kukhona abathi usesidicilele phansi isithunzi senhlangano.

Scroll To Top