Now Reading
UBulawayo notalagu lokubuyisana nobunye ne-ANC
Dark Light

UBulawayo notalagu lokubuyisana nobunye ne-ANC

Ukubuyisana kuncike ekutheni igama loMntwana liyagezeka kumanembe epolitiki yomzabalazo

Kulelisonto uMenagmeli weqembu eliphikisayo Inkatha Freedom Party (IFP), uMhlonishwa uVelenkosini Hlabisa uqale igxathu lokuqala njengomele lenhlangano ePhalamende eKapa. Uthathe indawo yaloyo owanyenguMengameli nomsunguli weqembu uMntwana wakwaPhindangene ogoduke ngenyanga eyedlule. Phakathi kwezinto ezilindeleke kuye wukuqinisekisa ukuthi iqembu liyakhula ngokwezibalo njengoba ukhetho lonyaka ozayo lukazwelonke nezifunda seluseMome.

Okunye azithwesa umthwalo wakho ngesikhathi ethatha isikhundla akuso kanjalo nangosuku lokulondolozwa koMntwana kwaku wukuqinisekisa ukuthi ifagugu elinguMntwana kalishabalali nokuthi lokho okwabe kuliphupho lakhe kuyafezeka yize esengale kwethuna. Elinye iphupho loMntwana abe engalifihliyo kwabe kuwukugezwa kwegama lakhe elanashazwa zinkulumo ngesikhathi somzabalazo nangesikhathi umkhonto ugwaza ekhaya, kulwa abe -IFP nabe African National Congress ( ANC).

Ekhuluma ekuqaleni kwesonto esikulo eGoli emcimbini wesikhumbuzo ngempilo yoMntwana, uBulawayo ulibeke lama ekutheni ukubuyisana phakathi kwe-ANC ne-IFP kunombandela. Uthe konke kuncike ekuxoliseni kweqembu elibusayo kuMntwana wakwaPhindangene ongasekho ngokumbiza “ngomthengisi” womzabalazo waboHlanga ezitheni.

Komunye lokhu kulula ukuba uKhongolose ubize abezindaba bese uthi uyaxolisa kuMntwana ongeke esaziphendulela. Iqiniso lesi yisinqumo esingelula kwazise iningi labathintekayo kubandakanya naye uMntwana kabasekho. Okunye okwenza kube lukhuni wukuthi iNkatha ifuna lokhu nje ezinyangeni ezingengaki kuyiwa okhethweni. Njengoba kuyiwa okhethweni nje isidingo sokusebenzisana nokwabelana ngezinombo izihlalo sikhulu. Kuzwelonke nasesifundazweni iKwaZulu- Natal izinkomba zithi kayikho engawudla ngokuphelele umhlanganiso ngakho amaqembu azodingana. iNgcindezi ekwi-IFP yikuthi omunye umlenze usunombimbi lamaqembu aphikisayo nakha impi ezodudulana noKhongolose. Kulamaqembu kukhona umuzwa othi kawafuni ukuzebenzisana neqembu alibuka njengesehluleki kulemonyaka engama-30 .

See Also

Lokhu kushiya umbuzo ekutheni engabe ubunye lokhu okude kukhulunywa kusho ukuthini? Ngoba baholi noma amalungu? Khona ngaphandle nje kokugeza igama loMntwana kuzothini kubudlelwano bansuku zonke ? Ngabe Inkatha ebide isola uKhongolose ngomsanka iyobe isiguquka yini kuloyombono uma sekuxolelwene? Khona uma sekubuyiswene lobu bunye buyofika kanjani emindenini yabantu abangaphezu kwezi-20 000?.

Injolozela ikuBulawayo

Esihlalweni ahlala kuso obekungesoMntwana uHlabisa uzobe esekwinjolozela. Ngobudala bakhe nangamava uMntwana ubehlonishwa zinhlangothi zonke. Kuwo wonke umsindo obuba khona ePhalamende akekho obebhekisa umunwe kuye kunalokho nguye obebhula umlilo. Umbuzo uthi uHlabisa uyoba yini nalokho kuhlonishwa noma naye uzohahanyezwa njengabanye abaholi namalungu. Enye injolozela wukuthi engabe lokhu kunyukela kwakhe kuzwelonke kuzoba namthelela muni kwipolitiki yangaphakathi kakhulukazi emkhankasweni wesikhundla sikaNdunankulu. Kuthangi lokhu ukukhulma bekuthi lesi sikhundla sibangwa nguye uHlabisa noMnu uThami Ntuli ongusihlalo weqembu kusifundazwe. Umbuzo uthi engabe lokhu sekusho ukuthi uMphemba sekunguye nguye ?

Scroll To Top