Now Reading
Ichilo ngokuxetshulwa komkhoma kwaNSFAS
Dark Light

Ichilo ngokuxetshulwa komkhoma kwaNSFAS

Njengoba kuzoqalwa izivivinyo zokuphela konyaka zabafundi bakamatikuletsheni ezweni, labo abahlalele ethembeni lokuthola uxhaso lokuqhuba izifundo zabo esikhwameni iNational Students Financial Aids Scheme (NSFAS) ngonyaka ozayo bangase bakhale nezinyoni njengoba kuvela amahlazo enkohlakalo ekwabiweni kwemali kulesi sikhwama.

IBhodi elengamele lesi sikhwama lisanda kuveza okuningi okuthiwa bekwenzeka ngasese ngokuphathelene nokukhwabaniswa kwezimali, nokuchithwa kwezicelo zabafundi ngaphandle kokuzicubungula ngendlela. Kule nkohlakalo kuthinteka nenkampani eyathola ithenda yokukhokhela abafundi iTenet Technologies. 

Le nkampani ike yaba sematheni ngokwehluleka ukukhokhela abafundi imali yabo ezinyangeni ezinhlanu ezedlule, ibika ukuthi isebenzisana nezinye izinkampani eyabeka ingcabha kuzo. Kulindeleke ukuthi kungekudala iBhodi lakwaNSFAS lizokhipha umbiko ogcwele ngobekwenzeka esikhathini esedlule.Ukuvela kwale mibiko kufane nokuphuma kweqhina embizeni njengoba sekube yisikhathi eside abafundi bekhala ngokuthi kukhona okushaya amanzi ngendlela okwabiwa ngayo imali kulesi sikhwama. 

Okunye izinhlangano zabafundi ezazikhala ngakho kwabe kungukuthi izicelo zabafundi ziyachithwa ngaphandle kokucutshungulwa ngendlela. Kuvela nokuthi ezinye zezikhulu bezizixebulela umkhoma emalini okumele engabe inikwa abafundi. Abanye abasebenzi balesi sihwama kuthiwa banezinkampani ezisebenzisana naso.

Ezinyangeni ezintathu ezedlule kwaNSFAS bakhipha isitatimende lapho babezithethelela ngokuthi nabo abafundi banesandla kwinkohlakalo nomkhonyovu kulesi sikhwama ngoba izicelo zabo abazifakayo kokunye zishayisa amakhala. Kusuka kuqale imibhikisho ezikhungweni zemfundo ephakeme kuvulwa izikole nonyaka, elaboHlanga selibike kakhulu ngalolu daba.

Muva nje lisanda kubika ngokuthi isiphenduke umbango wezepolitiki inkanankana yesikhwama esixhasa abafundi ngemali  njengoba iDemocratic Alliance isisole iqembu elibusayo ngokungangeneleli osizini olubhekene nabafundi kulesi sikhwama.

Leli qembu lanxusa uNgqongqoshe Wemfundo Ephakeme Nokuqeqesha uDkt uBlade Nzimande ukuba angenelele ngokugcwele njengoba ehlale enza lapho kunezinkinga ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Izinhlangano zabafundi zithi zizokwenza konke ukuthola ubulungiswa ngodaba lakwaNSFAS ukuze kubuyekezwe izicelo zabafundi kukhokhelwe nalabo abachithwa kungenasidingo.

See Also

Emuva kwalolu daba elaboHlanga elabe lilipotshozelwe yizinhlangano ezimbili ezinkulu zabafundi, kube nokungenelela kwezikhungo nezikhulu zakwaNSFAS imibhikisho yahoxiswa. 

Abafundi bathi njengoba kuphela unyaka belindele lokho abathenjiswa khona kodwa akasekho ozimisele ngokukhuluma nabo.IDA ithi ingcabha manje isikuKhongolose okumele uphumele obala ngokuthi umiphi ngokulekelelwa kwabafundi ngezimali. 

Umholi wophiko lwabafundi kuleli qembu uLiam Jacobs esitatimendeni wathi okwenziwa iNSFAS kubafundi kubafaka ingcindezi nokhwantalala olugcina lube nomthelela omkhulu empilweni yabo. 

Uthe njengeqembu bazokwenza konke ukufaka ingcindezi kwabasemandleni. Uma kuya ngokuthi abafundi abakutholi lokho ababethenjiswe khona unyaka ozayo ungaphinde uvulwe ngemibhikisho ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Scroll To Top