Now Reading
Umlando nobuholi bakwa-Israeli
Dark Light

Umlando nobuholi bakwa-Israeli

Ngemuva kokudla umhlanganiso okhethweni okwabe kubhekwe okwehlukile kulo ngoLwezi wezi-2022 uNdunankulu Benjamin Netanyahu, waphendula amatafula ebuyiselwa ngabantu bezwe lakhe esikhundleni okwabe kusho ukuphatha ihlandla lesithupha. 

Uhulumeni wakhe awuzange ushintshe kakhulu kulokhu aziwa ngakho uNetanyahu ngokuba ngumholi ongagudluki kwakholelwa kukho. Uhulumeni wakhe umaqembuqembu kodwa okugqamile ukuthi inkolo ibekwa phambili. Iqembu lakhe iLikud yilo elishaya amaphiko njengakuwo wonke amazwe. Okwakwenza abahlaziyi nezingqapheli babone kuwumqansa ukuba abantu baphinde bambiyisele esikhundleni yingenxa yamacala abhekene nawo enkohlakalo. 

Ukusondelana kwakhe neMelika ngenye yezinto eyenza athole ukwesekwa kodwa abe yiqaqa kumaPalestine. Yize  wayezalwa ngamaJuda, kepha ayeqhamuka emazweni ahlukene unina ezalwa kwa-Israel, kanti uyise engumJuda wasePoland. 

Okumsondeza kakhulu neMelika ukuthi imfundo yakhe yasemazingeni aphezulu wayenza kuleliya lizwe.Ipolitiki kungacishe kushiwo ukuthi wayincela ebeleni ngoba abazali bakhe babeyizishabasheki zomzabalazo ngesikhathi sombango wezinhlangothi ezimbili zomfula iJolidani. Uba nguNdunankulu nje usebambe izikhundla eziningi kuhulumeni wakwa-Israel naseqenjini lakhe. 

Kusukela ekuqokweni njengeSekele leNhloko eHhovisi leNxusa lakwa-Israel eWashington, DC. Ngowe-1984, waqokwa njengenxusa lakwa-Israel eNhlanganweni Yezizwe. 

Uqokwe kwesikaNdunankulu kusuka ngonyaka we-1996. Ukugwetshwa kwakhe ngamacala enkohlakalo nokukhwabanisa ngowezi-2019 kwafana nokumweza ngoba yilapho athola khona ukwesekwa okuphindaphindiwe. 

Iqembu elibusayo  leLabour  langena okhethweni lwango-1996 ngokulandela izikhalazo zokhetho ezintekenteke Ukubulawa kuka -Yitzhak Rabin ngoLwezi we-1995 nochungechunge lokuqhuma kwamabhomu ngokuzibulala kwamasosha angamaSulumane ekuqaleni kowe-1996. 

UNetanyahu wazuza amavoti amaningi ehlula  uNdunankulu  uShimon Peres  okhethweni lukaNdasa ngowe-1996. Kwaqopheka umlando eba nguNdunankulu omncane kunabo bonke owake waba khona  emlandweni wakwa-Israel.

IGaza isewumbango ku-Israel neHamas

UNdunankulu uBenjamin Netanyahu. Isithombe:Chaim Goldberg/flash90

Ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwebutho leHamas ne-Israel kudala, isigameko sangempelasonto sokuphendula umhlatshelo intsha ebizithokozisa  emcimbini waminyaka yonke wokubungaza iholidi lamaJuda kube ngesinye sezigameko ezivamisile ukwenzeka, kepha kulokhu kwedlulele njengoba kunganyakazisanga lamazwe kuphela kepha nomhlaba wonke. 

See Also

Yize ukungezwani phakathi kwe-Israel nePalestine kukudala, kepha kuqale ukuqina ngesikhathi sombango wesiqephu sechweba iGaza. ngokomlando lesi siqephu sabe singaphansi kwePalestine kepha kungahlali kuphela ama-Arabhu nabenkolo yobuKristu babekhona bonke bedla ngankezonye. Ukungena kweBrithani ePalestine kuthathwa njengesinyathelo esaba nomthelela kumbhedukazwe okuze kube yinamuhla usaqhubeka. Ngemuva kwempi eyathatha izinsuku eziyisithupha ngonyaka we-1967 phakathi kwama-Israel nePalestine, isiqeshana sesiqhingi iGaza  saba ngaphansi kombuso wamasosha akwa-Israel.

 Lokhu kwaqubula umsindo kwaba nezigameko zokwephulwa  kwamalungelo abantu  ngokwenhlangano yamalungelo i-Amnesty International, okuhlanganisa nokuphoqa abantu ukuba basuke ezindaweni zabo, bacekele phansi imizi ngenxa yokungavumelani kwezombusazwe. Nesizukulwane esilandelayo asisalanga ngaphandle kulo mbango ngoba kube nezibhelu nokufa kwabantu kusukela ngonyaka we-1987, 19912000,  nowe 2005

Izwi elabe liphambili kule mibhikisho ukuthi amaPalestine afuna okungokwabo. IHamas, okuyiqembu lamamaSulumane asePalestine eliphikisana nakho konke okwnziwa i-Israel elizinze eGaza, lasungulwa ngonyaka we-1988 ukuze lilwe nokuzimela kwe-Israel. Okunye elabe lakhelwe phezu kwakho ukuqeda ubucelankobe kwe-Israel eMelika. 

 IHamas namanye amaqembu avukela umbuso aqala ukuhlasela kaningi i-Israel ebhekise eGaza, okwaholela  ekuhoxeni kwe-Israel  eGaza ngowe-2005.  Ngemuva  kwengxabano eyaqubuka   phakathi kwebutho  leHamas neFatah ngoNdasa we-2007, iHamas yathatha izintambo ngokuphelele zesiqephu iGaza. Kusukela lapho, iGaza ibingaphansi kobuholi beHamas. 

Kukhona ukwehlukana okukhulu lapha njengoba iNhlangano Yezizwe i-United Nations ingayizwa eyokuthi iGaza ingaphansi kweHamas, kodwa iyithatha njengephethwe uMbuso wakwa-Israel. NeMelika kulokhu imi neNhlangano Yezizwe. Emuva kwempi yowe-1948 abantu bahlakazeka, kanti iningi lasala eGaza okumanje lisaqhuba wona umzabalazo omdala.

Scroll To Top