Now Reading
Intshisekelo ye-Afrika kuBRICS ingabuyisa ubunye bezwekazi
Dark Light

Intshisekelo ye-Afrika kuBRICS ingabuyisa ubunye bezwekazi

Igidigidi ngengqungquthela yamazwe amahlanu ayingxenye yeBRICS obekungokokuqala ibanjelwa eNingizimu Afrika lifike ledlula ingcabha isikuMengameli uCyril Ramaphosa ukuqinisekisa ukuthi izivumelwano ezenziwe kule ngqophamlando womhlangano enhlabathini yasezwenikazi ziyalandelwa.

Ukuthakaselwa kwalo mhlangano kugqame zisuka nje ngesikhathi amazwe angaphezulu kwangama-20 asezwenikazi i-Afrika ezwakalisa intshisekelo yokuba yingxenye yalolu mbimbi. Ephawula ngalokhu uMengameli uRamaphosa uthe uhlabeke umxhwele ngendlela ozakwabo ezwenikazi abayamukele ngayo iBRICS wathi kumanje banezicelo eziningi zamazwe abazicubungulayo.

Ukuthkaselwa kwale ngqungquthela izwekazi kubonakale ngokuthi cishe
imelwe ngamazwe amaningi e-Afrika abethumele ubuholi obuphezulu okuhlanganisa amaNxusa noNgqongqoshe Bezindaba Zangaphandle. Izwi ebelikhulinywa kakhulu ngabase-Afrika bekungelithi uma amazwe amaningi ezwenikazi angaba yingxenye yalolu mbimbi, singabuya isithunzi sezwekazi kuphele ukwehlukana.

Kubaholi abahlanu bamazwe ayingxenye yeBRICS okuyiBrazil, iRussia, India, iChina neNingizimu Afrika, injolozela enkulu ibikuMengameli uVladimir Putin waseRussia okunguye kuphela ongazange ayizimazise bukhoma ingqungquthela ngezizathu zokugwema ukuboshwa iNkantolo Yamacala Obugebengu kulandela umnqamulajuqu onikezwe iNingizimu Afrika.

Obekubhekwe kakhulu enkulumweni kaPutin ayethule ngobuchwepheshe besimanje eseRussia, ukuphawula kwakhe ngempi esaqhubeka phakathi kwezwe lakhe ne-Ukraine. Kulokho umfo kaPutin uthe bakulesi simo abakuso nje yingenxa yempi eyaqala ibhedlwa amazwe asentshonalanga futhi asaqhubeka nokuba sesijwini sayo.

UPutin uphinde wagxeka intshonalanga ngokuba ngosomathuba nokunqinda isivumelwano esaziwa ngeBlack Sea, okugcine sekuholela ekutheni iRussia iphume ngenyanga edlule. Lesi sivumelwano besifaka phakathi kokunye ukwehliswa kwentengo yokudla emhlabeni nokwenza isiqiniseko sokuthi amazwe adonsa kanzima ayabonelelwa uma kwenziwa izilinganiso zentengo yokudla, kuhlanganisa nalawo ayigxenye yeBRICS.

Kuyona le ngqungquthela uMengameli uRamaphosa uphinde wahombisa ukungapheli amandla emizamweni ye-Afrika yokufaka isandla ekuqedeni impi phakathi kwalamazwe. Njengophawu lwalokhu sethule kuMengameli uPutin uhlelo lokudala ukuthula nokuqeda impi okuwuhlaka oluqhamuka e-Afrika.

Uthe bazosebenzisa yona iBRICS ukuqhubeka nemizamo yokuqeda lempi esidlule nemiphefumulo. Ubuye walula isandlakuPutin ukuba ayibuyekeze eyokubuyela esivumelwaneni esaziwa ngeGrain Deal. Uma kuya ngokuthi ayanda amazwi azihlanganisa neBRICS kuyoba izindaba ezinhle ekuthuthukeni komnotho wamazwe asathuthuka njengoba kumanje iBRICS imele ingxenye engama-40 wamaphesenti wabantu emhlabeni, nengxenye eyikota yenzuzo yemikhiqizo evutshelwa ekhaya.

See Also

Kubonakale kuba nokuvumelana kubona bonke abaholi ngokuningi kusuka kuyena uPutin, osokhaya iNingizimu Afrika, iBrazil ngaphani kobuholi bukaMengameli uLuiz Inácio Lula da Silva, iChina eholwa uMengameli uXi Jinping noMengameli uNarendra Modi wase-India.

Okudingidwe kakhulu ngosuku lokugcina lwengqungquthela ukuthi njengoba intshisekelo ingaka emazweni ngeBRICS, kumele abe mangaki abazowamukela nokuthi izothini imibandela ngawo nokuthi kumele lokhu kwenzeke nini futhi kanjani.

Kulokhu osokhaya iNingizimu Afrika inqume ukuthi esikhatghini esingamasonto ambalwa kusuka manje, izokwazisa amalungu amadala ngohlelo olizolandelwa ekwamukeleni amanye amazwe.

Scroll To Top