Now Reading
UDOKOTELA WEZINYONI
Dark Light

UDOKOTELA WEZINYONI

Kwake kwaba khona indoda eyayizithanda kakhulu izinyoni. Yenza indlu yezinyoni. Kwakuyikheji elikhulu izinyoni ezazihlala kulo futhi zindize ngaphakathi. Nsuku zonke, indoda yayigcinela izinyoni okusanhlamvu okusha, amantongomane namanzi.

Ngelinye ilanga, indoda ingekho, ikati elihlakaniphile lagqoka njengodokotela laya endlini yezinyoni.

Lapho wamemeza, “Zinyoni!

Lezi zinyoni zazihlakaniphe ngokwanele ukuba ziqonde ugibe oluyiqili olwalubekwe ikati elihlakaniphile. Bathi: “Uyikati nesitha sethu esikhulu. Ngeke siwuvule nakancane umnyango.”

See Also

“Kodwa bangane, ngingudokotela. Angikwazi ukunilimaza. Futhi lokhu ukuvakasha kochwepheshe.” Kodwa izinyoni zenqaba ukuvula umnyango wendlu yezinyoni. Ikati lahamba lehluliwe. Zase zihayiza kakhulu izinyoni, “Njengoba ingwe ingawashintshi amabala, siyazi sonke ikati alizilungisi izindlela zalo.”

Scroll To Top