Now Reading
Izinyunyana zixwayisa uhulumeni ngokubika imbiba nebuzi ngamaholo
Dark Light

Izinyunyana zixwayisa uhulumeni ngokubika imbiba nebuzi ngamaholo

Njengoba kuqala inkathi yezingxoxo zamaholo, izinyunyana zabasebenzi zicela izinkampani ukuba zigweme ukusebenzisa umnotho ontengantengayo njengezaba zokwenyusa amaholo abasebenzi ngaphansi kokwehla kwamandla emali.

Baphinde bacele uhulumeni ukuthi awusheshise uMthethosivivinywa Wokuchitshiyelwa Kwezinkampani okuhloswe ngawo ukuqinisekisa ukuthi abaqashi bayahambisana nezivumelwano zabo zamaholo futhi badalule izimali zabo.

Isilinganiso sokukhokhelwa kwamaholo abasebenzi kulo nyaka siphakathi kwamaphesenti ayisi-6 kuya kwayi-6,5% kodwa izisebenzi emikhakheni eyahlukene zixoxisana ngokunyuselwa amaholo okuhlobene nokwehla kwamandla emali, kuyilapho abanye befuna ukunyuselwa amaholo ngamadijithi amabili.

Ngokuhamba kweminyaka izingxoxo zamaholo zibonakale zinzima futhi zivame ukuthatha isikhathi eside. Lokhu ikakhulukazi kungenxa yomnotho ontengantengayo kanye nokwenyuka kwamandla emali. Izimo ezinzima zomnotho kanye nokukhuphuka kwezindleko zokuphila kuholele ekudilizweni kwamabhizinisi abanye bavale izitolo.

See Also

Umxhumanisi weCongress of South African Trade Unions (Cosatu) ePhalamende, uMatthew Parks uthe, “Isikhathi esiningi abasebenzi basuke bebheke phezulu njengoba abaqashi bebefaka abasebenzi okungenani ohlwini lwabo lwemisebenzi kodwa kubaqashi. Besibabona benyuselwa ngisho nama-dividends kubanikazi bamasheya noma beyitshala kwenye indawo.

 “Kumele sixoxisane nabaqashi ngobuqotho, yingakho sikweseka ukuchitshiyelwa komthetho iCompanies Amendment Bill ozodinga ukuthi abaqashi baphumele obala ngezimali badalule izinyunyana zabasebenzi ukuze ngempela sikuqonde kangcono lokho umqashi akushoyo. angakwazi futhi angeke akwazi ukuzikhokhela ngoba ezikhathini eziningi etafuleni lezingxoxo, izinkampani zizothi asinamali, ngeke sikwazi ukuyikhokhela ngenhlanhla ayikho imali etholakalayo… Noma ngabe uhulumeni, i-SOE noma inkampani ezimele, lokhu ngethemba ukuthi izosisiza ukuthi sitholane ngaphandle kokuwa noma ukudilizwa,” kuchaza uParks.

Scroll To Top