Now Reading
Wayegudla iguma iNingizimu Afrika ngobandlululo uMaluma waseLusaka
Dark Light

Wayegudla iguma iNingizimu Afrika ngobandlululo uMaluma waseLusaka

Kubantu baseZambia nasezwenikazi i-Afrika uLarry Maluma uyohlala njalo engomunye wabo yize sekuphele iminyaka engama-38 afudukela e-Australia. Wazalelwa ekomkhulu iLusaka wakhula phakathi kwabantu ababelala bavuke ngomculo wamarasta ireggae.

Lokho kwenza naye wanothando nentshisekelo yokuthi ngelinye ilanga avelele kulolu hlobo lomculo. Ukufulathela izwe lakhe alibhekise phesheya kwezilwandle akubanga yisinqumo esilula empilweni yakhe. Uma elanda uthi istudiyo sokuqopha umculo sasiqhele ngamakhilomitha angama-400 kuya kuma-450 nalapho ayehlala khona.

Ngaleso sikhathi abaculi abaningi babephuma baye emazweni angaphandle ngoba izwe elalincono iNingizimu Afrika yayisagubuzelwe ubandlululo. Ekufikeni kwakhe e-Australia akapholisanga maseko waqopha okwalandela ukusayina inkontileka nezinkampani ezinkulu. 

Okwaba kuhle ngaye ukuthi akazange alulahle ulimi lwakhe yize esephakathi kwabaMhlophe.

Uqhubekile nokuqopha ngesiLungu nangezilimi akhule ngazo njengeNyanja, iBemba neTonga. Lokho kwenza abantu baseZambia bawulangazelela kakhulu kunakuqala umculo wakhe kwazise wayesebeke leliya lizwe kwibalazwe. Ngonyaka we-1987 wakhipha i-albhamu eyayisihloko sithi, “Confusion” eyalandelwa ngethi, “One man’s poison” ngowe-1989. 

See Also

Ezinye zezingoma kulama albhamu zaziqukethe umyalezo ocashile wepolitiki, ezinye zigudla iguma uhulumeni wobandlululo waseNingizimu Afrika ngokucindezela aboHlanga. Usesebenzisane nabaculi namabhendi amaningi e-Australia okukhona iVika noLinda Bull, uChristopher Bekker, uJason Heerah, uBomba.

Umculo wakhe usaqukethe isigqi sase-Afrika futhi udayiswa kakhulu emazweni akuSouth African Development Community (SADC), ikakhulukazi emphakathini wamarasta.

Scroll To Top