Now Reading
Ukwenza kukaZuma kuzomenza asolwe ngokudala impi yesongo
Dark Light

Ukwenza kukaZuma kuzomenza asolwe ngokudala impi yesongo

Isitatimende sakhe emahoreni nje ambalwa ubuholi bakhe besifundazwe buzokhuluma nabezindaba ngento efanayo kusho ukuthi kukhona abekwazi nokumnengile.

Bambalwa abangaphikisa amava kaMnu uZuma uma kufika kwezepolitiki. Umlando wakhe enhlanganweni enkulukazi e-Afrika i-African National Congress (ANC) uyaziwa kanjalo nalowo wezempi kuMkhonto Wesizwe. Kuzo zonke izinhlangothi uthathwa njengosomaqhinga, umabhajwa azikhiphe. Kuze kube yimanje bekunenkolelo yokuthi ubuholi bakhe buyakwazi ukuba yisibunge esihlanganisa i-ANC kakhulu kwaZulu-Natal. Ubethathwa njengo ‘baba wepolitiki yakwaZulu-Natal’.

Izinkinga abhekene nazo kwezomthetho zenze wanqundeka amalungelo njengokuhambela izinhlaka zeqembu nokubukeka kumenze wakude nokwenzakalayo, wancika kubantu abathile ngolwazi noma labo abamvakashela ekhaya. Lesi simo kubukeka kuyiso esimenze wehluleka ukubona umdlalo kulokhu. Izolo kusihlwa abameluleka kwezokuxhumana benze iphutha elimenze uZuma wabukeka njengomuntu ongayazi ipolitiki.

Kwisitatimende ebesithunyelwe kwabezindaba uveze ukuthi weseka igama likaDkt uNkosazana Zuma njengomholi ongahola iqembu uma sekukhethwa ngoZibandlela. Khona lapho uveze ukuthi naye qobo uma engaqokelwa kwesokuba nguSihlalo weqembu kuzwelonke ukhona.

Kokubili akwenzile ukweseka othize (shiya ukuthi uhlobene kanjani naye) kanye  nokuphakamisa elakhe igama kuyilungelo lakhe ngokomthethosisekelo weqembu. Nokho inkinga isekuhumusheni isenzo sakhe. Ukukhipha kwakhe isitatimende emahoreni nje ambalwa ubuholi bakhe besifundazwe buzokhuluma nabezindaba ngento efanayo, kusho ukuthi kukhona abekwazi nokumnengile. Ubazi ukuthi ubuholi bakhe besekwa zinhlaka zonke zeqembu ziyamchitha uDkt uMaDlamini Zuma.  Ubazi ukuthi ophethwe zinhlaka zeqembu nguDkt uZweli Mkhize. Umbuzo uthi yini ubengalindi ubuholi bakhe busho amagama bese emuva kwalokho asho lokho okuli lungelo lakhe. Omunye umbuzo ovelayo ngothi ngabe igama igatsha lakhe lona livote kanjani? Njengoba ephakamisa nje uphakamisela yena noma igatsha lakhe?

Ekuvezeni ukuthi ukhona uma amagatsha emfuna akukabi bikho ubufakazi bokuthi akhona kwaZulu-Natal asho njalo ngobuningi. Sekungumlando ukuthi uNobhala wesifundazwe egameni lezinhlaka zeqembu uveze uhlu olungalifaki igama elinoZuma ohlwini kukhona :

See Also

  • UDkt uZweli Mkhize (Mengameli)
  • UMnu uPaul Mashatile (iSekela)
  • UMnu uStan Mathabatha (uSihlalo kuzwelonke )
  • uMnu uPhumulo Masualle (uNobhala Jikelele)

Ekwenzeni kwakhe uZuma uzibeke endaweni embana. Okokuqala uma kwenzeka lokho okwenzeka ngokwedlule iKwaZulu-Natal ibuye ilambatha uyosolwa ngokuba yimbangela yokuba isifundazwe siye okhethweni sehlukene phakathi. Kanti uma isifundazwe singaphumelela uzovela njengomuntu ongenamandla.  Okunye okungahle kugqame wumbuzo othi ngabe uluhlobo luni lomholi, ukuthi uyathanda yini ukuholwa noma umholi nguye kuphela.

(Lolu daba luyaqhubeka, funda ElaboHlanga ngoLwesihlanu) 

Scroll To Top