Now Reading
Kuzohlonishwa abesifazane ngamankomane
Dark Light

Kuzohlonishwa abesifazane ngamankomane


Kuzobuye kuhanjelwe nezikole zasemakhaya kugqugquzelwa intsha ngokungena kulo mdlalo


Akukho okusengama endleleni yokuthi kuqale indumezulu yezinhlelo zokuhlonipha abesifazane kwezamankomane njengoba kuyinyanga yabo. Lezi zinhlelo zizothatha izinsuku ezinhlanu lapho kuzobe kukhuliswana kwezamankomane kube nezimpi kuphinde kuhanjelwe izindawo ezehlukahlukene. NgoMsombuluko zingama-22 kuzoba nesithangami sabezindaba eThekwini lapho kuzobe kuthulwa khona le ndumezulu. Ngakusasa  zingama-23 kuzobe sekuhanjelwa izikole zaseMpangeni naseRichards Bay ezizofike zinikezwe izinsiza zokudlala. Inhlangano ephethe isibhakela kuleli iBoxing South Africa (BSA) izobe yenza lokho ngokubambisa neSouth Africa National Boxing Organisation (SANABO) eholwa uSiyabonga Mkhwalo.

IBSA neSANABO ngokubambisana ngokusuku mhla zingama-24 bazobe sebethula izinhlelo zokuthuthukisa isibhakela sabesifazane. Lokho kuzobe kwenzeka ngaphansi kukaMasipala iHarry Gwala. 

Kuyothi mhla zingama-25  kuziwe eMhlanga, eThekwini nalapho ingqikithi enkulu kuyobe kuwukucobelelana ngolwazi lwesibhakela sabesifazane. Ezinye izinto okuzobe kukhulunywa ngazo udlame olubhekiswa kwabesifazane, kanjalo nendlela yokuphatha imali nokuthola abaxhasi.

Ngalo lolosuku kuzobe sekukalwa isisindo kosomankomane abazoba yingxenye yomqhudelwano ohlelwe uZandile Malinga weStarline Boxing Promotion. 

NgoLwesihlanu uhambo luzobheka enxanxlatheleni yezitolo iPavallion, eWestville kuzogqugquzelwa abesifazane ukuthi bangene kulo mdlalo. Ngalo lolosuku ntambama kuzoba nezimpi zikaZandile ezizobanjelwa e-Olive Convention Centre (OCC).

Ezimpini ezizobe zikhona ekaThema Zuma ongumpetha weJunior Bantamweight,  uzotholana phezulu noMellisa Miller kwiBantamweight kwimizuliswano eli-10. Enye impi ezokuba khona ekaRushda Mallick noRita Mrwebi kwimiddleweight nakhona kwimizuliswano eli-10. UThema uthe kumujabulisile ukuthi aqhathwe kulezi zimpi okuzobe kuhlonishwa ngazo abesifazane.

“Lokhu kusho lukhulu kumina, baningi osomankomane besifazane abakhona kodwa ngingomunye kwabancane abathole ithuba lokungena eringini. Iyangijabulisa indlela abesifazane abazohlonishwa ngakhona, kusho ukuthi likhona iqhaza abalibambayo kwezemidlalo” usho kanje.

Uthe yize ejima kanzima njengoba ingekho indawo yokuzilolonga eLamontville, kodwa usekulungele ukubhekana noMellisa futhi unethemba lokuthi uzomguqisa.

NgoMgqibelo okuyobe kuwusuku lokugcina ekuseni kuzokuba nesidlo sasekuseni sosomankomane besifazane. UNocawe Mafu oyisekela likaNathi Mthethwa onguNgqongqoshe weZemidlalo kazwelonke, uyena oyobe ehambele lesidlo sasekuseni.  ElaboHlanga likhulume noZandile nothe konke kusami njengoba kuhleliwe akukho okushintshile.

“Amalungiselelo ale ndumezulu yokuhlonipha abesifazane kwezamankomane ahamba kahle kakhulu, sesilinde wona uMsombuluko lapho esizobe sichazisela kahle abezindaba izinhlelo zethu esinazo. Sifuna abesifazane bezibone bebalulekile, lokhu asifuni kugcine ngoba kuyinyanga yabo kuphela kodwa nsuku zaphuma” usho kanje.

See Also

Uqhube wathi: “Njengoba sizohambela izikole ngikholwa ukuthi lokho kuzoyikhuthaza intsha yabesifazane ukuthi iwuthande lomdlalo, kakhulukazi ezindaweni zasemakhaya” kubeka uZandile.

Omunye okhulume nelaboHlanga uNomvelo Magcaba-Shezi weMvelo Boxing Promotions.

“Lento ezokwenzeka kusukela NgoMsombuluko iyingqophamlandlo, iyajabulisa kakhulu ngoba ihlonipha abantu besifazane ngenyanga yabo. Kulaba abazothola ithuba lokulwa ngoLwesihlanu kulele kubona ukuthi bakwazi ukuzikhangisa, batshengise ukuthi nabantu besifazane bayadinga ukwesekwa njengabantu besilisa. Baphinde beveze ukuthi nabo banalo  ikhono, elifana nelabesisa” usho kanje.

Ngokuthola kwaleli phephandaba iMvelo Boxing Promotions, izoqhatha maduze nje uMoruti Mthalane naye uzobonakala eringini ngalolo suku.

Ngesikhathi amehlo  ezobe ebheke kule ndumezulu, ngeSonto kuzobe sekubhekwa izimpi zikaMbali Zantsi weShowtime Boxing Promotion. Izimpi zakhe zizobanjelwa KwaNanoza Jebe Hall, eNew Brighton eGqeberha.  UMbali unesikhathi agcina ukuthi aqhathe,  kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka wezi-2007 waqhatha izimpi ezazibandakanya abesifazane kuphela.

Scroll To Top