Now Reading
Ingahle iphinde Ibuyiselwe kwandawo kungaqali iSAA
Dark Light

Ingahle iphinde Ibuyiselwe kwandawo kungaqali iSAA

Ungoti kwezamabhanoyi uxwayise ngokuthi iSouth African Airlines (SAA) ingase ilahlekelwe yimizila yayo enenzuzo enkulu uma kumiswa ilayisense yayo yokusebenza. 

Inkampani yezindiza kuleli sonto inikezwe izinsuku ezingama-90 yiSouth African Air Services Licensing Council ukuze ihlangabezane nezibopho zayo zokuthobela futhi inikeze imininingwane eyengeziwe mayelana nesivumelwano sayo nokuthathwa kwayo neTakatso Consortium.

Ungoti wezokundiza uPhuthego Mojapele uthi, “Ilayisensi izomiswa. Kodwa ukumiswa akusho ukuthi ngeke ukwazi ukundiza futhi noma ngeke ukwazi ukuthola ilayisense. Kusho nje ukuthi uma umiswa, udinga ukunikeza izizathu – futhi ezibalulwe encwadini onikezwe yona – ukuthi uyakwazi ukuqhubeka nokundiza futhi ukwazi ukusevisa ilayisensi, ilayisensi iSAA esebenza ngayo, nanoma iyiphi enye inkampani yezindiza emingceleni yaseNingizimu Afrika, hhayi uhulumeni. Akuyona imizila yakho, akekho umnikazi wemizila, ingeyezwe.”

UMojapele uthi kuyilungelo lomkhandlu ukunikeza imizila inkampani ebhalisiwe eNingizimu Afrika noma inkampani yezindiza efuna ukusebenza kuyo ngoba idinga ukulungiswa.

 “Uma bengakwenzi lokho kubalulekile ukuthi kufike umlawuli ozobabuza imibuzo ukuthi kungani bengakwenzi. Mayelana nodaba lukaTakatso, kubalulekile ukuthi iDPE (uMnyango Wezamabhizinisi Kahulumeni), ongumnikazi weSAA esesimweni sikahulumeni udinga ukucacisa ukuhwebelana phakathi kweSouth African Airways kanye nozakwethu omusha wezabelomali ozayo. Kulesi sigaba, asinayo imininingwane. Futhi asinaso isiqiniseko sokuthi bazohlangabezana yini nezinsuku ezingama-90 njengoba kudingwa ikhonsoli enamalayisense.”

UMojapele uthi uTakatso cishe wayengaziboni ezinye zezinselelo ayezobhekana nazo ngokuhwebelana okunjalo ngesikhathi ethola iSAA. 

See Also

“Khumbula, awusebenzisani nebhizinisi elizimele lapha. Usebenza nebhizinisi likahulumeni. Manje, ukwenza lokho kunezinqubo eziningi zokulawula okudingeka zilandelwe. Umuntu angacabanga ukuthi ezinye zalezo zinqubo zokulawula ezinye izinto ezingase zibambezele inqubo. Kodwa ukuthula kuDPE mayelana nezinqubo kuphathelene ngempela; mhlawumbe bebezama ukuthola leyo R3 billion ababekhuluma ngayo, mhlawumbe phesheya kwezilwandle. Ngingacabanga nje ukuthi bazozithola lezo zinsiza phesheya kolwandle. Impela, kufanele sikwazi ukuthola ukucaciselwa yiDPE.”

ISAA kuzomele ithumele ubufakazi bokuthi imodeli yebhizinisi layo neTakatso Consortium izokwazi ukuthola imibandela yelayisensi. Njengamanje iSAA isebenzisa imizila enenzuzo enkulu okuhlanganisa iHeathrow eLondon, amadolobha amakhulu ase-Afrika kanye nemizila eyiwa kuyo njengeKapa nePort Elizabeth.

Scroll To Top