Now Reading
Isixwayiso seFIC ekomitini ngamabhizinisi amancane
Dark Light

Isixwayiso seFIC ekomitini ngamabhizinisi amancane

IFinancial Intelligence Centre (FIC) itshele iKomidi Elimisiwe Lezezimali ukuthi ababambe iqhaza emkhakheni wezezimali akufanele bacabange ukuthi amabhizinisi amancane asengozini encane uma kukhulunywa ngokushushumbiswa kwemali. 

Lokhu kuvele ngesikhathi kunezingxoxo zomphakathi ezenziwa yikomidi, mayelana nezichibiyelo ezihlongozwayo zoMthetho weFinancial Intelligence Centre Act (FICA) oqale ngoLwesibili. 

IKomidi Elimisiwe Lezezimali lixwayise ngokuthi uMgcinimafa Kazwelonke kuzofanele aziphendulele uma umnqamulajuqu kaOkthoba wokuchitshiyelwa komthetho weFinancial Intelligence Centre Act ungafinyelelwa. 

Ithi uMgcinimafa Kazwelonke ubambezelekile ukuhambisa izichibiyelo ezihlongozwayo.NgoNhlangulana, iziphathimandla zaxwayisa iKomidi ukuthi uhlaka lwemithetho yaseNingizimu Afrika yokulwa nokushushumbiswa kwemali lusemuva uma luqhathaniswa namazinga omhlaba. 

See Also

Izichibiyelo zihlose ukuqinisa izintuba ekulweni nokushushumbiswa kwemali kanye nokuxhaswa ngezimali kwezenzo zobushokobezi kanye nokwandisa ububanzi be-FICA. UPieter Smit, oyi-Executive Manager for Legal and Policy eFinancial Intelligence Centre, utshele ikomiti ukuthi lezi zichibiyelo ezisalungiswa zizodinga ukuthotshelwa kwemithetho emabhizinisini amakhulu namancane. 

Lokhu kulandela ukuba  kuphakanyiswe ukuthi uhlu olusha lwezikhungo eziphendulayo okufanele zihambisane neFICA lufinyezwe. “Ummeli obhekelela ukuthengiselana okuthunyelwa ngaphandle kwezikhungo ezimbonini yamakhemikhali, ngokwesibonelo, uzobe ebhekana nokuthengiselana okuyingozi kakhulu, amakhasimende asengozini enkulu, izindawo ezinobungozi kakhulu. Ukuthi iyifemu encane akwehlisi ubungozi bebhizinisi esebenza kulo,” kusho uSmit echaza ngokubaluleka kokuthobela imithetho kwezinkampani zabo bonke osayizi.

Scroll To Top