Now Reading
Wavezela ababukeli ukuthandana kwabobulili obufanayo
Dark Light

Wavezela ababukeli ukuthandana kwabobulili obufanayo

Uma ukhuluma ngegama likaSenzo Dhlomo, elinye igama elifika ngokushesha emqondweni kuba ngelikaJason. USenzo wayengomunye wabalingisi abaphambili emdlalweni owuchungechunge iGenerations elingiswa uThami Mngqolo nesithandwa sakhe uJason elingiswa uZolisa Xaluva. USenzo wembula ikhasi elisha ngokuthandana kwabantu bobulili obufanayo, okwagcina sekubukwa njengento eyimfashini. Wazithatha izinhliziyo zababukeli ngendlela ayelingisa ngayo nokwenza nalabo ababengakholelwa ekuthandaneni kwabantu bobulili obufanayo, bayibuka ngelinye iso le ndaba. Ukuphela kweGenerations yokuqala eyayihlabahlosile ibophele nezinkakha zabalingisi kwamgqiba uMngqolo kwezikaqedisizungu. 

Ngaphambi kokuzibonakalisa kuGenerations walingisa emdlalweni iGreed and Desire, iKedibone neState Enemy No. 1.  

Lo mlingisi amagama akhe aphelele okunguZeke Elakhe Lungelo Mngqolo, wazalwa ziyisi-9 kuMandulo we-1982 eGoli. Usenqobe imiklomelo eminingi kwezokulingisa kusukela kuGolden Horn Award ngokuba iBest Supporting Actor. Ephawula ngokulingisa indawo kaSenzo kuGenerations wathi, “Kwanginika ithuba lokubuka izinto ngeso elihlukile, nokufunda ukuthi singabantu sehlukile kodwa okumqoka ukuthi samukelane futhi sithandane ngokwehluka kwethu.”  

Uthi ukulingisa yinto engaphakathi kuye namanje uma enikwa ithuba abona ukuthi liyoyishintsha impilo yakhe uyolamukela ngezandla zombili.

See Also

Wayeka ukulingisa ngowezi-2016 emuva kokuxoshwa kuGenerations waba ngumdidiyeli wemidlalo. Impilo yakhe yangaphandle kokulingisa ike yaba nzima ngesikhathi ehlukana nesithandwa sakhe seminyaka uJo-Ann Reyneke abanezingane ezimbili naye. 

Kwaphoqeleka ukuba aphume emzini wabo eFourways eGoli wayohlala kubangani. Uyavuma ukuthi ukusebenza nezinkakha zabalingisi abanjengoMenzi Ngubane, uVusi Kunene noConnie Ferguson kwamkhulisa kakhulu kulo mkhakha futhi kuyamsiza nasempilweni yakhe yangempela. Emidlalweni ekhonjiswa kuthelevishini kuyena mananje iGenerations lena azitholela kuyo udumo iyohlala ihamba phambili.

Scroll To Top